Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

#3/2020

Připravujeme

Webinář: Mapování KULTURY - metodika pro Prahu a využití ve městech

ZÁZNAM WEBINÁŘE ZDE

NSZM ČR pokračuje v sérii webinářů MĚSTA SOBĚ. Tento díl se bude věnovat "Metodice mapování kultury v hl. m. Praze" a využití této metodiky i v jiných městech.

Kdy: čtvrtek 11. června 2020 od 13:00 h.

Připojte se jedním klikem: http://zdravamesta.cz/webinar (check-in 11.6. od 12:50)

Více ZDE.

Ve Zdravých městech odstartovala kampaň Dny bez úrazů

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá v první polovině června a je již tradičně zaměřena na prevenci úrazů. V rámci kampaně se uskutečňují osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů.

Nedílnou součástí kampaně je také nácvik první pomoci při úrazu. Cílenou prevencí lze efektivně snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky, což bylo ověřeno již v řadě měst i na základě měření. Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“. „Dny bez úrazů“ ve Zdravých městech podporuje též Státní zdravotní ústav, resp. jeho místně příslušná pracoviště.

Vzhledem k současné situaci vytvořila NSZM online podporu, kde jsou k dispozici výuková i zábavná videa a materiály pro školy i rodiny.

https://www.zdravamesta.cz/cz/dny-bez-urazu-online

Online podklady je možné předat k využití pro všechny místní partnery, kteří nemohou uspořádat tradiční setkávací aktivity. Věříme, že videa materiály lze tvořivě použít k různým online aktivitám ve školách i rodinách, případně volnočasových kroužcích a pobytových zařízeních. Velice uvítáme, pokud nám zašlete odkazy na další online podklady, které rádi do sbírky doplníme (Kancelář NSZM: nszm@nszm.cz)

Podobné sbírky online podkladů jsme již vytvořili pro kampaně Den Země a Den bez tabáku a budeme vytvářet i pro další společné kampaně NSZM - Evropský týden mobility, Dny zdraví.

Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dnů bez úrazů naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbu.

Stalo se

LETNÍ ŠKOLA ONLINE přinesla inspiraci a dobrou praxi

ZÁZNAM LŠ 2020 online ZDE

Dne 3. června 2020 se uskutečnila historicky první ONLINE Škola Zdravých měst ...tentokráte na dálku, ale přece. Téměř 120 účastníků se vystřídalo v online prostředí, aby si poslechlo některý z příkladů dobré praxe či zajímavé příspěvky MV, MMR, MPSV, MPO a dalších národních partnerů, či příklady z měst. Prezentace se týkaly témat místní ekonomika, energetický management obcí, ekologizace úřadu, urbanismus a mnohé další. Výstupy, včetně kompletního záznamu akce, naleznete ZDE.

Tréninkové bloky Škol proběhnou v říjnu v Praze jako paralelní a doplňková součást Školy podzimní. Programy včas obdržíte, ale již nyní si můžete dát do diáře 6. - 8. 10. 2020.

Video workshop: MÍSTNÍ PODNIKATELÉ a zakázky obcí

ZÁZNAM WEBINÁŘE ze série "MĚSTA SOBĚ" ZDE

V pondělí 1. června předali své zkušenosti zástupci MPSV a Frank Bold Advokáti v dalším díle video workshopů NSZM k aktuálním právním tématům v obcích. Tentokráte na oblast velmi aktuální, a to jak s ekonomikou po covid-19 a zejména, co mohou (a mají) dělat obce.

Webinář určený starostům, zastupitelům, projektovým manažerům či právníkům obcí přinesl odpovědi k možnostem a právním aspektům, jak mohou obce podpořit účast a úspěch místních podnikatelů v zadávacích řízeních.

DEN BEZ TABÁKU každý den - ONLINE!

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se aktivně hlásí řada členů Národní sítě Zdravých měst ČR.

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu. V běžném chodu světa se v České republice každoročně u příležitosti Světového dne bez tabáku koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Přímo ve Zdravých městech, obcích a regionech se chystá řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé.

Vzhledem k současné situaci vytvořila NSZM online podporu, kde jsou k dispozici výuková i zábavná videa a materiály pro školy i rodiny

http://zdravamesta.cz/den-bez-tabaku-online

Online podklady je možné předat k využití pro všechny místní partnery, kteří nemohou uspořádat tradiční setkávací aktivity. Věříme, že videa materiály lze tvořivě použít k různým online aktivitám ve školách i rodinách, případně volnočasových kroužcích a pobytových zařízeních. Velice uvítáme, pokud nám zašlete odkazy na další online podklady, které rádi do sbírky doplníme (Kancelář NSZM: nszm@nszm.cz)

Podobné sbírky online podkladů budeme vytvářet i pro další společné kampaně NSZM - Dny bez úrazů, Evropský týden mobility, Dny zdraví.

Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dne bez tabáku naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbt.

Video workshop: POCITOVÉ MAPY a netradiční využití GIS v obcích

S Jiřím Pánkem z katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, který stojí například za projektem  jsme si povídali o možnostech pocitových map a netradičním využití GIS v obcích 

  • Jak můžeme zapojit občany do plánování/rozhodování v elektronické podobě?
  • Jaké jsou možnosti využití výsledků z pocitových map, aby to nebyly jen „hezké“ obrázky?
  • Čím Vám může pomoci GIS v řízení obce?

Bližší informace a ZÁZNAM WEBINÁŘE ze série "MĚSTA SOBĚ" ZDE

Webinář: EKONOMICKÉ DOPADY a obce v časech „po-covidových“

Patrikem Reichlem, generálním ředitelem agentury CzechInvest a Filipem Pertoldem ze CERGE-EI v dalším díle webinářů ze série MĚSTA SOBĚ. Tentokráte na téma velmi aktuální, a to jak s ekonomikou po covid-19 a zejména, co mohou (a mají) dělat obce.

Můžeme už nyní předvídat konkrétní ekonomický dopad covid-19 na obce? Co obcím hrozí z hlediska ekonomiky, co očekávat a co již aktivně řešit? Doporučení,
jak podpořit místní podnikatele, kde se inspirovat a mnohé další otázky.

ZÁZNAM WEBINÁŘE ze série "MĚSTA SOBĚ" ZDE

 


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2020

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.