• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znojmo

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ZnojmoAkční plán rozvoje města Znojmo 2019-2022
1.2 PODPOROVAT KVALITNÍ A DOSTUPNOU SÍŤ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO viz dokument »
1.3 ELIMINOVAT NEŽÁDOUCÍ SOCIÁLNÍ JEVY, PODPOROVAT RODINNÉ AKTIVITY A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ OBČANŮ VE MĚSTĚ viz dokument »
Znak ZnojmoStrategický plán rozvoje města Znojma 2016-2022
1.2 Podporovat kvalitní a dostupnou síť sociálních a zdravotních služeb v ORP Znojmo viz dokument »
1.3 Eliminovat nežádoucí sociální jevy, podporovat rodinné aktivity a zajištění bezpečí občanů ve městě viz dokument »

Koncepce

Znak ZnojmoKoncepce rodinné a seniorské politiky města Znojma 2020-2023
1.1 PODPORA VYTVÁŘENÍ VHODNÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK, BEZPEČNÉHO A PŘÍZNIVÉHO PROSTŘEDÍ PRO FUNGOVÁNÍ RODIN viz dokument »
1.2 SLUČITELNOST RODINY A ZAMĚSTNÁNÍ viz dokument »
1.3 PODPORA SLUŽEB PRO RODINY viz dokument »
1.4 SENIOŘI viz dokument »
1.5 OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST, MONITORING A INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ RODINNÉ A SENIORSKÉ POLITIKY MĚSTA ZNOJMA viz dokument »
Znak ZnojmoProgram regenerace městské památkové rezervace Znojmo 2016-2020 [akt. 2015]
1.5 Sociální problémy (sociálně vyloučená lokalita se v MPR Znojmo nenachází) viz dokument »
TISK
i