Velké Meziříčí
Znak Velké Meziříčí

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Velké Meziříčí

Program regenerace městské památkové zóny Velké Meziříčí (2015)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Velké Meziříčí
Datum schválení
3.11.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení 189/10/ZM/2015/Veřejný
TISK
i