Třebíč
Znak Třebíč

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Třebíč

Strategie udržitelného rozvoje města Třebíč do roku 2015 a Systém strategického plánování (2006)

1. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A DOPRAVA

2. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURY A PAMÁTEK

3. ROZVOJ VZDĚLANOSTI

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A SOCIÁLNÍ OBLAST

6. VEŘEJNÁ SPRÁVA

TISK
i