• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.4.2018 10:00

Webinář NSZM

Online konzultace pro oficiálně stanovené koordinátory ZM / MA21 (např. zapojování veřejnosti, strategické či projektové řízení, veřejná fóra a komunitní plány, plány zlepšování a hodnotící zprávy, a mnoho jiných praktických témat).

Webinář představuje on-line interaktivní metodický seminář, kde se schází libovolný počet pozvaných lidí v „digitálním prostředí“, ve stanovený čas - prostřednictvím internetu a svých sluchátek, případně webkamery.

Můžete připojit ke skupině profesionálů, která sdílí své zkušenosti v participaci, podpoře zdraví a kvality života, strategickém řízení, a mnoha oblastech udržitelného rozvoje.

Můžete zde klást otázky, zasílat materiály, a zejména slyšet diskusi k různým praktickým problémům, která se týkají realizace Zdravého města, obce, regionu a metody MA21. Výhodou je, že při této celostátní metodické konzultaci nemusíte opustit své pracoviště - a přitom se můžete dozvědět mnoho zajímavých pracovních informací od konzultantů z NSZM i od svých kolegů, koordinátorů Zdravých měst, obcí, regionů a MA21 z celého Česka.  

Nejbližší webinářJarní Škola NSZM ČR

pátek 6.4.2018
od 10:00 hodin

TÉMATA:

AKCE

 • průběh akce jarní Škola NSZM v Dačicích
 • Pozvánka na diskusní blok před Valnou hromadou, 25.4. od 10 h. (předávání informací politikům)
 • jarní zasedání Valné hromady NSZM, Praha, 25.4.

FINANCE

 • připomenutí aktuálních finančních zdrojů pro Zdravá města, obce, regiony (zejména OPZ, ale i další tematické granty)

METODIKA

 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků

 


Zúčastněte se dalších připravovaných webinářů NSZM:

 • pátek 11.5.2018, od 10:00 hodin
 • pátek 22.6.2018, od 10:00 hodin

 


Proběhlé webináře

9.3.2018

- Průběh akce Setkání (nejen) Zdravých městských částí
- Pozvánka na Jarní Školu - 21.-23.3., Dačice
- Stav hodnocení Auditů UR v letošním roce
- Kampaně v prvním pololetí
- Metodická diskuse na základě dotazů účastníků webináře.
 

16.2.2018 - téma Kultura

Speciální díl webináře NSZM, který by tentokrát věnován výhradně tématu kultury. Pokud jste nestihli živé vysílání v pátek, nebo si jej chcete připomenout či sdílet s dalšími kolegy, záznam najdete na této stránce: Dvojwebinář o inovativních přístupech k plánování kultury

Co můžete čekat od hodinového záznamu?
- 5 řečníků (3 odborníci, 2 zástupci Národní sítě Zdravých měst)
- 2 inovativní přístupy - o územním plánování a o evaluaci kultury 
2 nové metodiky pro česká města 
- 1 praktická zpráva z aplikace metodiky a 1 prezentace

Pro lepší orientaci vám posíláme strukturu záznamu: 
0:00 - Uvítání, představení řečníků a témat webináře
6:00 - Téma 1: Územní plánování kultury (prezentuje Olga Škochová)
19:30  - diskuze k tématu 1, představení nové metodiky, doplnění Petra Klápště
29:10 - Téma 2: Evaluace kulturních organizací (prezentuje Tereza Raabová)
47:00 - diskuze k tématu 2, představení nové metodiky
52:20 - dotazy a informace o dalších plánech k obou metodikám, pozvánky na další akce

Obě nové metodiky jsou zde pro vás, budeme rádi za jejich další šíření i aplikaci ve vašem městě! 

 1. MAPOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO KULTURU VE MĚSTĚ VE VAZBĚ NA ÚAP 
  • jaký je význam mapování kultury v území?
  • jak lze přenést výstupy tohoto mapování do existujících informačních systémů?
  • do jakých datových vrstev UAP získaná data promítnout? 
  • můžeme tak efektivně ovlivnit další vazbu kultury na strategické plánování města?
 1. EVALUACE KULTURNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA (testováno v ZM Litoměřice), představí:  MgA. Ing. Tereza Raabová, PhD., Culture Matters, Economic impacT
  • proč je důležité vyhodnocovat činnost kulturních organizací?
  • jaké nástroje či metody lze v tomto směru využít?
  • do jaké míry je dobré srovnávat kulturní organizace s jinými?
  • pro koho je nová metodika evaluace kultury vhodná?
26.1.2018
 • Příprava na Audity udržitelného rozvoje 2018
 • Harmonogram prací na Auditech UR
 • Doporučení pro práci na Auditech v rámci úřadu ÚSC
 • Způsob práce s on-line formulářem pro Audity UR
 • Kontaktní osoby pro Audity UR 
 • ..a další témata podle požadavku koordinátorů ZM a MA21.
1.12.2017
 • Otevřená diskuse mezi koordinátory Zdravých měst a MA21 o aktuální problematice v městech
 • Pozvánka na konferenci Udržitelné město 2017
 • Zhodnocení roku 2017 výhled na rok 2018 (harmonogram 2018)
 • Jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji na úrovni městských částí Prahy? (vyjednávání o sadě dat s IPR)
 • Pozvánka na další webinář (19.1.): Audity udržitelného rozvoje 2018
 • další: termíny Fór, nabídka pocitových map, aktuální harmonogram Audit
6.10.2017
 • Pozvánka na blížící se akce NSZM: Podzimní škola, Konference
 • Pozvánka na blížící se akce:  Obhajoby MA21
 • Upozornění: uzávěrka Databáze MA21 (pro C)
 • Přihlášení se ke zkoušení na Zlatý certifikát na Podzimní škole ve Vsetíně
 • Příprava plánů zlepšování 2018 a Hodnotící zpráva za r. 2017
 • Zadávání termínů „Fór Zdravých měst, obcí, regionů“ na rok 2018
 • Zadávání termínů „Akreditovaných vzdělávacích programů UR pro úřady“ na rok 2018
8.9.2017
 • Zpracování Hodnotící zprávy za rok 2017 a Plán zlepšování 2018
 • Zadávání termínů FZM pro rok 2018
 • Požadavky na termíny akreditovaných seminářů UR  pro r. 2018
 • Aktuální stav zpracování Auditů UR, možnosti na rok 2018
 • .. všechny otázky a informace které koordinátory zajímají.
12.5.2017
 • Audity udržitelného rozvoje
 • Co nás čeká na Letní škole?
 • Kampaně Světový den bez tabáku, Dny bez úrazů a Evropský týden udržitelného rozvoje
7.4.2017
 • Audity udržitelného rozvoje
 • Kampaně – Den Země, Den bez tabáku
 • Aktuální informace k finančním zdrojům
 • Propagace – Jak na to
 • Ocenění: Ceny SDGs, Smart Cities
3.2.2017
 • Audity udržitelného rozvoje
 • Finanční zdroje pro Projekt ZM a MA21
 • Dětské parlamenty, školní Fóra
 • Fórum ZM

 


TECHNICKÉ UPOZORNĚNÍ

 • Pro instalaci webového programu SKYPE prosím využijte adresu:​​ https://www.skype.com/cs/.
 • Jméno svého skype účtu zašlete na adresu webinar@nszm.cz, zajistíme spojení
 • Rovněž se prostřednictvím Skypu můžete s NSZM spojit napřímo (vyhledat a přidat do svých kontaktů v programu SKYPE skype účet NSZM “info@nszm.cz)
 • Pro kvalitní technický průběh webináře prosíme o používání sluchátek s mikrofonem, aby nedocházelo k nežádoucí zpětné akustické vazbě při skype spojení (houkání, pískání). 
 • Možnost konverzace se skype účtem NSZM info@nszm.cz” bude otevřena již od 9:30 h.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled akcí

TISK
i