• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR 2017

1.11.2017
Program [707.7 kB, pdf]

Dne 1. listopadu 2017 se ve Vsetíně uskutečnilo Podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR 2017. Na zasedání byly projednány významné body související s novými členy asociace NSZM ČR, mezinárodním programem Zdravé město, projekty NSZM a Ročním plánem.

Důležitým bodem byl Návrh NSZM ke snížení administrativní zátěže MA21, který byl podrobně projednán a schválen. Ředitel NSZM byl pověřen předložením adekvátně upravených Zásad MA21 k projednání mezirezortní PS MA21.

Zasedání Valné hromady navázalo na úvodní seminář Podzimní školy Zdravých měst.



NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3726
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz