• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Obhajoby nejlepších Zdravých měst a obcí v rámci MA21, 2016

18.10. - 27.10.2016

Přijeďte se přesvědčit, jak funguje místní Agenda 21 přímo v obcích. Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality a Pracovní skupinou pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Vás zvou na inspirativní prezentace měst, obcí a regionů. Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosáhly nejvyšších kategorií „A“ a „B“, představí své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „obhajobách MA21 v místě“. 

Akce probíhají v říjnu 2016, v níže uvedených termínech. 

18. 10. Kopřivnice - 15:00 Sál Kulturního domu (ul. Obránců míru 368)
19. 10. Vsetín - 13:00 Podnikatelský inkubátor (Maštaliska - Horní náměstí  3)
24. 10. Litoměřice - 13:00 Hrad Litoměřice (Tyršovo nám. 68)
25. 10. Křižánky - 13:00 Obecní kavárna (Moravské Křižánky 116)
                                       26. 10. Chrudim - 13:00 Regionální muzeum (ul. Šikovná 86)

Podrobné informace a podklady k akcím naleznete na speciálním přehledu ZDE.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projektNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3677
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz