• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

15.10. - 24.10.2008

Konzultace k Revolvingovému fondu MŽP

Během října se uskutečnila další tři Konzultační setkání k přípravě projektů pro MA21, která připravila Národní síť Zdravých měst společně s Ministerstvem životního prostředí ČR. Akce souvisí s 2. výzvou pro předkládání projektů v rámci Revolvingového fondu MŽP, kterou MŽP otevřelo 15. října 08 (zdroje pro granty a půjčky na místní Agendy 21). Na setkáních byly představeny aktuality k Revolvingovému fondu, změny oproti 1. výzvě, silné a slabé stránky projektů, doporučení a další zajímavé informace. Konzultační setkání proběhla v Praze (15. 10., budova MŽP), v Brně (16. 10., budova KrÚ JMK) a v Ostravě (24. 10., KrÚ MSK).

zpět na přehled akcí

TISK
i