• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Valná hromada NSZM ČR - jaro 2016

19.4.2016 10:00

Všichni členové NSZM ČR jsou zváni na Jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR, které proběhne dne 19. dubna v budově Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí.

Součástí Valné hromady je inspirativní diskusní blok "Kvalitní bydlení ve městech", otevřený všem zájemcům, ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, Centrem kvality bydlení a za účasti zástupců České komory architektů. Bude se diskutovat k tématům velmi aktuálním a využitelným ve městech: - ukázková řešení seniorského bydlení – sídliště a jejich dlouhodobá vize – právní aspekty architektonických soutěží. Více informací: ZDENÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz