• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

12.6.2020 10:00

eKonzultace NSZM

Přijďte do "Kavárny pod Bránou" na eKonzultaci NSZM

NSZM ČR nabízí online eKonzultace pro oficiálně stanovené koordinátory ZM, tedy pro skupinu profesionálů z úřadů Zdravých municipalit a regionů - např. k tématům zapojování veřejnosti, strategické či projektové řízení, veřejná fóra a komunitní plány, plány zlepšování a hodnotící zprávy, a mnoho dalších praktických návodů a zkušeností.

eKonzultace představuje přátelské online interaktivní setkání profesionálů, kde se schází libovolný počet pozvaných lidí v online prostředí, ve stanovený čas - prostřednictvím internetu a svých sluchátek, případně webkamery. Není zapotřebí instalovat žádný speciální software, vše probíhá prostřednictvím webového prohlížeče (nejlépe Google Chrome).

Můžete zde klást otázky, zasílat materiály, a zejména slyšet diskusi k různým praktickým problémům, která se týkají postupu programu Zdravé město, obec, region. Výhodou je, že při této celostátní metodické konzultaci nemusíte opustit své pracoviště - a přitom se dozvíte mnoho zajímavých pracovních informací od svých kolegů, koordinátorů z celého Česka. To je v současné situaci jedna z mála možností, která funguje.

NÁVODY a pravidla k eKonzultacím NSZM


Nejbližší eKonzultace NSZM ČR "Kavárna pod Bránou"

12.06.2020 - eKonzultace NSZM (google meet)

Obsah:

 • přátelská diskuse s kolegy z celého Česka  
 • ohlédnutí za online Školou NSZM (03.06.)
 • akce, vzdělávání a komunikace NSZM v aktuální situaci 
 • online nástroje NSZM pro členy
 • služby NSZM v rámci nového projektu od 2020
 • novinky v terminálu koordinátora - nové sestavy informací ad. 
 • soutěž NEJ praxe 2020, stav nového ročníku
 • pozvánka na webináře NSZM
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.

UPOZORNĚNÍ: v den eKonzultace neprobíhá jiná komunikace Kanceláře NSZM s koordinátory.
 


Proběhlé eKonzultace

15.05.2020 - eKonzultace NSZM (google meet)

Obsah:

 • akce, vzdělávání a komunikace NSZM v aktuální situaci 
 • online nástroje NSZM pro členy
 • aktuální dotační možnosti pro města, obce, regiony - OPZ ad.
 • služby NSZM v rámci nového projektu od 2020
 • novinky v terminálu koordinátora - nové sestavy informací ad. 
 • soutěž NEJ praxe 2020, stav nového ročníku
 • pozvánka na webináře NSZM
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
17.04.2020 - eKonzultace NSZM (google meet)

Obsah:

 • akce, vzdělávání a komunikace NSZM v aktuální situaci 
 • online nástroje NSZM pro členy v aktuální situaci
 • aktuální dotační možnosti pro města, obce, regiony - OPZ ad.
 • novinky v terminálu koordinátora - nové sestavy informací ad. 
 • soutěž NEJ praxe 2020, stav nového ročníku
 • pozvánka na webináře NSZM
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
06.03.2020 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • blížící se akce NSZM v prvním pololetí roku 2020
 • příprava Setkání městských částí - podrobné informace o programu
 • příprava Školy NSZM v Litoměřicích - podrobné informace o programu
 • soutěž NEJ praxe 2020, stav nového ročníku
 • služby NSZM v rámci nového projektu od 2020 
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
14.02.2020 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • akce NSZM v prvním pololetí roku 2020
 • ohlédnutí: Konference NSZM 2020 a seminář "Strategie pohybu a sportu ve městech"
 • příprava Školy NSZM v Litoměřicích - podrobné informace o programu
 • soutěž NEJ praxe 2020, stav nového ročníku
 • služby NSZM v rámci nového projektu od 2020 
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
10.1.2020 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • výhled aktivit NSZM na první pololetí roku 2020
 • pozvánka na Konferenci NSZM 2020 a seminář "Strategie pohybu a sportu ve městech"
 • předběžné výsledky soutěže NEJ praxe 2019, start nového ročníku
 • příprava Školy NSZM v Litoměřicích - informace o chystaném programu
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
6.12.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • ozvěny Školy NSZM v Hodoníně - nejdůležitější informace
 • výhled aktivit NSZM na první pololetí roku 2020
 • pozvánka na Konferenci NSZM 2020, přehled dobré praxe
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
4.10.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Semináře, vzdělávání, kampaně NSZM ČR a Zdravých měst ve II. pololetí 2019
 • novinky v nastavení Škol NSZM a vzdělávání koordinátorů (v souvislosti s re-akreditací vzdělávacích programů NSZM)
 • úprava eMetodiky NSZM pro koordinátory
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
6.9.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Semináře, vzdělávání, kampaně NSZM ČR a Zdravých měst ve II. pololetí 2019
 • novinky v Metodice NSZM
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
   
14.6.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Ohlédnutí za Školou NSZM v Táboře
 • co plánují Zdravá města na II. pololetí (semináře, vzdělávání, kampaně)
 • online Sestavy informací pro koordinátory Zdravých měst
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
3.5.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Aktuální dotační výzvy OPZ využitelné pro Zdravá města, obce, regiony
 • aktuální akce NSZM (semináře, vzdělávání, kampaně)
 • online Sestavy informací pro koordinátory Zdravých měst
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.
5.4.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Ohlédnutí za jarní Školou Zdravých měst v Liberci
 • aktuální dotační výzvy využitelné pro Zdravá města, obce, regiony
 • nové možnosti online nástrojů pro koordinátory - sestavy informací aj.
 • hlasování „NEJpraxe Zdravých měst“ 2019
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • metodická podpora a dotazy dle požadavků účastníků.
   
15.3.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Zdravá města, obce, regiony před jarní Školou Zdravých měst v Liberci
 • hlasování „NEJpraxe Zdravých měst“ 2019
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • metodická podpora a dotazy dle požadavků účastníků.
   
16.11.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Co zaznělo na podzimní Škole Zdravých měst v Břeclavi
 • Co nás čeká v roce 2019?
 • Plány zlepšování 2019 a Hodnotící zprávy 2018
 • Hlasování „NEJpraxe Zdravých měst 2018“
 • Propagace prostřednictvím sociálních sítí
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • Metodická podpora a dotazy dle požadavků účastníků.
   
12.10.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • JAKÉ JSOU MOŽNOSTI POSTUPU PO VOLBÁCH PRO ZDRAVÁ MĚSTA?
 • komunikace s novými politiky po volbách
 • změny v pozicích politiků a nové komise ZM
 • plány zlepšování 2019 a Hodnotící zprávy za 2018
 • veřejná fóra Zdravých měst v roce 2019
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.
   
21.9.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Pozvánka na nejbližší akce: Podzimní Škola NSZM (31.10. – 2.11.2018), Obhajoby (10/2018), Konference NSZM ČR (24.1.2019)
 • Hodnotící zpráva za r. 2018 a Plán zlepšování pro r. 2019
 • Termíny Veřejných fór (2019)
 • Audity UR
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.
   
11.5.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • pozvánka na Setkání (nejen) Zdravých krajů (15.5.), Celostátní seminář: Chytré a udržitelné město (22.5.),
  letní Školu Zdravých měst (6.-8.6.) a Diskusní workshop: Udržitelný energetika v obcích (6.6.)
 • noví koordinátoři: přístupové údaje do systémů NSZM
 • rozvíjení spolupráce uvnitř úřadu a s partnery města/obce
 • akreditované vzdělávání
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.
   
6.4.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • průběh akce jarní Škola NSZM v Dačicích
 • pozvánka na diskusní blok před Valnou hromadou, 25.4. od 10 h. (předávání informací politikům)
 • jarní zasedání Valné hromady NSZM, Praha, 25.4.
 • připomenutí aktuálních finančních zdrojů pro Zdravá města, obce, regiony (zejména OPZ, ale i další tematické granty)
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.
   
9.3.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Průběh akce Setkání (nejen) Zdravých městských částí
 • Pozvánka na Jarní Školu - 21.-23.3., Dačice
 • Stav hodnocení Auditů UR v letošním roce
 • Kampaně v prvním pololetí
 • Metodická diskuse na základě dotazů účastníků webináře.
   
26.1.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Příprava na Audity udržitelného rozvoje 2018
 • Harmonogram prací na Auditech UR
 • Doporučení pro práci na Auditech v rámci úřadu ÚSC
 • Způsob práce s on-line formulářem pro Audity UR
 • Kontaktní osoby pro Audity UR 
 • ..a další témata podle požadavku koordinátorů ZM.
1.12.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Otevřená diskuse mezi koordinátory Zdravých měst o aktuální problematice v městech
 • Pozvánka na konferenci Udržitelné město 2017
 • Zhodnocení roku 2017 výhled na rok 2018 (harmonogram 2018)
 • Jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji na úrovni městských částí Prahy? (vyjednávání o sadě dat s IPR)
 • Pozvánka na další webinář (19.1.): Audity udržitelného rozvoje 2018
 • další: termíny Fór, nabídka pocitových map, aktuální harmonogram Audit
   
6.10.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Pozvánka na blížící se akce NSZM: Podzimní škola, Konference
 • Přihlášení se ke zkoušení na Zlatý certifikát na Podzimní škole ve Vsetíně
 • Příprava plánů zlepšování 2018 a Hodnotící zpráva za r. 2017
 • Zadávání termínů „Fór Zdravých měst, obcí, regionů“ na rok 2018
 • Zadávání termínů „Akreditovaných vzdělávacích programů UR pro úřady“ na rok 2018.
   
8.9.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Zpracování Hodnotící zprávy za rok 2017 a Plán zlepšování 2018
 • Zadávání termínů FZM pro rok 2018
 • Požadavky na termíny akreditovaných seminářů UR  pro r. 2018
 • Aktuální stav zpracování Auditů UR, možnosti na rok 2018
 • .. všechny otázky a informace které koordinátory zajímají.
12.5.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Co nás čeká na Letní škole?
 • Kampaně Světový den bez tabáku, Dny bez úrazů a Evropský týden udržitelného rozvoje.
   
7.4.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Kampaně – Den Země, Den bez tabáku
 • Aktuální informace k finančním zdrojům
 • Propagace – Jak na to
 • Ocenění: Ceny SDGs, Smart Cities.
   
3.2.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Finanční zdroje pro program ZM
 • Dětské parlamenty, školní Fóra
 • Fórum ZM.

 


 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled akcí

TISK
i