• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?" (2014)

13.11. - 14.11.2014

Sídliště ve městech  často představují specifické lokality, které obzvláště nyní vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy a dlouhodobý plán. Řada těchto míst může představovat riziko vzniku sociálně problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud se řešení zaměřovala téměř výhradně na domy a jejich stavebně technologický standard a příliš nebyla řešena dlouhodobá strategie pro rozvoj těchto lokalit. 

„Sídliště, jak dál“ je název výzkumného projektu, který probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze a do kterého se zapojila také Národní síť Zdravých měst ČR. Projekt se zabývá právě hledáním dlouhodobé vize pro sídliště, možností jejich adaptace a úprav. Probíhají pilotní studie na několika místech v ČR, například na Vsetíně, v Mladé Boleslavi, Karlových Varech  či v Praze. Výsledky budou porovnávány se zahraničními zkušenostmi. 

Vyvrcholením projektu byla mimo jiné i mezinárodní  konference, která proběhla v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze 13. a 14. listopadu 2014. V rámci prvního dne byly představeny úspěšné projekty a řešení transformace sídlišť ve vybraných evropských městech prezentované zahraničními architekty, teoretiky a zástupci veřejné správy. Vystoupili hosté z Německa, Francie a Nizozemí. Projekty byly prezentovány z několika pohledů - jak po stránce věcné (principy), tak po stránce procesní (role veřejné správy). Další den konference byl zaměřen na jednotlivé aspekty tématu a specifika českého prostředí. 

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

publicita_op-lzz.pngNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz