• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Akreditovaný vzdělávací program NSZM ČR: "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO"

mv.jpg

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NSZM ČR PROCHÁZÍ REAKREDITACÍ MV. 
INFORMACE BUDOU AKTUALIZOVÁNY V ZÁŘÍ 2019.

Číslo akreditace MV ČR: AK I./PV-472/2004

Cílová skupina:
Úředníci s působností v systému a tématech udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v rámci municipalit ČR (zejména koordinátoři programu Zdravé město OSN-WHO a/nebo metody MA21, ale i další úředníci územních samosprávných celků na různém stupni pracovního zařazení).

Obsah:
Vzdělávací program je obsahem i časovou náročností (7,5 tréninkových dní v základní části programu) koncipován jako komplexní vícedenní kurs.

Záměrem vzdělávacího programu je efektivně využít potenciál cílové skupiny, umožnit jí lépe zvládat široký rozsah potřebných aktivit a dovedností v územní veřejné správě. Prostřednictvím 3 tematicky zaměřených bloků si účastníci osvojí tvorbu a řízení projektů, komunikační a prezentační dovednosti, i poznatky v oblasti participace či medializace praktických příkladů udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví.

Program koncentrovanou formou seznámí účastníky se souvislostmi a postupy komunikace, strategického plánování a řízení i řadou dalšího know-how. Vzhledem k roli koordinátora v systému úřadu je část tohoto programu zaměřena na osvojení si základních manažerských a koordinačních dovedností - podrobněji viz přehled tématických bloků uvedený níže.

Záměrem vzdělávacího programu je vyškolit koordinátory v dovednostech potřebných pro systematický postup k udržitelnému rozvoji v místních či regionálních podmínkách. Výsledky použití těchto dovedností ve městech, obcích a regionech mohou být následně vyhodnoceny např. prostřednictvím metody MA21.

Témata vzdělávacího programu - průřezově:

I. UDRŽITELNÝ ROZVOJ, jeho historie a souvislosti
- udržitelný rozvoj, jeho historie a globální souvislosti, dokumenty OSN a ČR
- podpora kvality života a zdraví z pohledu OSN-WHO
- kvalita a metody veřejné správy; strategické plánování a řízení 
 
II. PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI
- techniky práce s veřejností a participace
- finanční zdroje, tvorba projektů, jejich řízení a hodnocení 
- manažerské dovednosti
- prezentační a komunikační dovednosti 
- PR a medializace, sociální sítě 
 
III. SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE
- prezentace a sdílení příkladů dobré praxe, zkušeností a know-how
  
 
 

Realizace vzdělávacího programu byla zahájena na jaře 2005. Jednotlivé bloky vzdělávacího programu jsou realizovány formou Školy NSZM ČR, 3x ročně.

TISK
i