• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KOMUNITNÍ KAMPANĚ doporučované NSZM ČR

Velké komunitní osvětové akce ve městech, podporované celostátně NSZM ČR.
Akce jsou založeny na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí, regionů s místními partnery. 

  • Kampaně
  • Světový den zdraví / World Health Day
    Pravidelná kampaň WHO (vždy 7.4.), do které se zapojují i Zdravá města, obce, regiony ČR.
    Členové NSZM dále využívají rozsáhlou kampaň Dny zdraví v podzimním termínu každého roku.
TISK
i