• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KOMUNITNÍ KAMPANĚ doporučované NSZM ČR

Velké komunitní osvětové akce ve městech, podporované celostátně NSZM ČR.
Akce jsou založeny na spolupráci jednotlivých Zdravých měst, obcí, regionů s místními partnery. 

TISK
i