Hodonín
Znak Hodonín

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaHodonínStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Hodonín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak HodonínStrategický plán rozvoje města Hodonín 2017-2022
3.4 Rozvoj kultury a sportu viz dokument »
Znak HodonínAkční plán Strategického plánu rozvoje města Hodonín 2017-2019
3.4 ROZVOJ KULTURY A SPORTU viz dokument »

Koncepce

Znak HodonínKoncepce školství ve městě Hodoníně 2011-2020
1.4 Školní stravování viz dokument »
3.1 Mateřské školy viz dokument »
Znak HodonínKoncepce rozvoje sportu ve městě Hodonín 2019
1.1 Zachování a další rozvoj podpory sportovní činnosti městem Hodoní viz dokument »
1.2 Rozvoj spolupráce mezi školami a sportovními kluby / oddíly viz dokument »
1.3 Nastavení systémového přístupu k náboru dětí do sportovních organizací viz dokument »
1.4 Podpora volnočasových sportovních kroužků pro děti a mládež viz dokument »
1.5 Podpora při snaze zajistit financování sportovní činnosti z dalších zdrojů viz dokument »
1.6 Zlepšení informovanosti o možnostech provozování sportovní činnosti viz dokument »
1.7 Zvýšení motivace sportovat a propagace aktivního životního stylu viz dokument »
1.8 Podpora vrcholového sportu viz dokument »
1.9 Podpora dobrovolnictví při organizaci sportovní činnosti viz dokument »
2.1 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury ve městě viz dokument »
2.2 Zajištění možnosti využívat venkovní sportovní plochy v zimním období (např. pomocí nafukovacích hal) viz dokument »
2.3 Zajištění efektního využívání městských sportovišť (včetně sportovišť u škol) viz dokument »
2.4 Podpora rozvoje a správy sportovní infrastruktury a nastavení motivačního systému pro její modernizaci viz dokument »
2.5 Pokračování v tvorbě volnočasových či rekreačně sportovcích ploch včetně běžeckých, cyklo a in-line tras viz dokument »
2.6 Zkvalitnění zázemí sportovních ploch (šatny, sprchy, zázemí pro diváky, místnost pro zdravotníka, atd.) viz dokument »
2.7 Zlepšení informovanosti o dostupné sportovní infrastruktuře viz dokument »
2.8 Vytváření podmínek pro sportovní cestovní ruch viz dokument »
3.1 Systémová podpora organizátorů sportovních akcí a vytváření vhodných podmínek pro jejich organizaci viz dokument »
3.2 Zintenzivnění zapojení škol do sportovních akcí pro děti a mládež viz dokument »
3.3 Zlepšení informovanosti o sportovních akcích ve městě viz dokument »
3.4 Využití synergií sportovních akcí s ostatními akcemi konanými v Hodoníně (školní, kulturní, společenské, atd.) viz dokument »
4.1 Podpora zvyšování sportovní odbornosti osob působících ve sportovním prostředí viz dokument »
4.2 Podpora zvyšování podpůrně-sportovní odbornosti osob působících ve sportovním prostředí viz dokument »
4.3 Podpora zvyšování manažerských dovedností osob působících ve sportovním prostředí viz dokument »
4.4 Podpora zvyšování odbornosti osob působících ve sportovním prostředí v oblasti dotačního managementu viz dokument »
4.5 Rozvoj spolupráce a přeshraniční spolupráce mezi sportovními kluby, školami, firmami a veřejností viz dokument »
TISK
i