• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členské příspěvky NSZM ČR - pro MAS / mikroregiony

UPOZORNĚNÍ: Pro mikroregiony a MAS platí různá pravidla členských příspěvků - viz níže.

  • Mikroregiony - svazky a sdružení obcí hradí v prvním roce členství (bez ohledu na měsíc vstupu) i v dalších letech členství paušální složku příspěvku dle stanovené výše - viz tabulka. 
  • Místní akční skupiny - MAS hradí v prvním roce členství (bez ohledu na měsíc vstupu) i v dalších letech členství paušální složku příspěvku dle stanovené výše - viz tabulka.

 


VÝŠE ROČNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NSZM ČR 

Právnická osoba: Výše platby (Kč / rok)
Místní akční skupina - MAS 5000,-
Mikroregion - sdružení obcí
Mikroregion, jehož součástí je členské město (obec 2. a 3. stupně)
3000,-
bez příspěvku

 


Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím Kancelář NSZM ČR.

 

 

TISK
i