• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členské příspěvky NSZM - pro města


Obce II. a III. stupně (města) hradí v prvním roce členství pouze paušální složku příspěvku (tab. A), a to bez ohledu na měsíc vstupu. V dalších letech členství je výše členského příspěvku stanovována dle počtu obyvatel (tab. B).


Tabulka A. VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NSZM ČR V PRVNÍM ROCE ČLENSTVÍ (bez ohledu na měsíc vstupu)

Municipalita Výše platby (Kč)
Město (obec 2. a 3. stupně)
/Statutární město
/Městská část HMP
1,90 Kč / 1 obyvatele,
max. 5 000,-


Tabulka B. VÝŠE ROČNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NSZM ČR V DALŠÍCH LETECH ČLENSTVÍ

Municipalita Platba Výše max. (Kč)
Město a obec 2. a 3. stupně
/ Statutární město
1,90 Kč / 1 obyvatele max. 99 000,-
Město zapojené v Evropské Síti ZM WHO 1,90 Kč / 1 obyvatele max. 50 000,-

 


Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím Kancelář NSZM ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISK
i