Břeclav
Znak Břeclav

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaBřeclavStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Břeclav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BřeclavStrategický plán rozvoje města Břeclav 2022-2030
A.6 Podpora sportu a pohybových aktivit viz dokument »
A.7 Podpora zdravého životního stylu a místní rekreace viz dokument »

Strategický dokument

Znak BřeclavPlán rozvoje sportu města Břeclav 2022-2030
1.1 Revitalizace stávajících sportovních zařízení a rozvoj sportovních zařízení odpovídajících současným trendům, potřebám obyvatel a specifikům města viz dokument »
1.2 Finanční podpora sportovních organizací, vzdělávání a spolupráce ve sportu viz dokument »
1.3 Efektivní provoz sportovních zařízení, propagace sportu a informovanost viz dokument »

Koncepce

Znak BřeclavKoncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022
1.8 Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť viz dokument »
Znak BřeclavStrategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi 2018-2022
1.1 výstavba nové či chybějící sportovní infrastruktury viz dokument »
1.2 údržba a rozvoj stávající sportovní infrastruktury v majetku města viz dokument »
1.3 podpora údržby a rozvoje sportovišť, která nejsou v majetku města viz dokument »
1.4 podpora sportovních klubů, spolků i jednotlivců a tím i reprezentaci města viz dokument »
1.5 propagace pohybu, sportu a pozitivního vnímání sportovních aktivit u občanů viz dokument »
2.1 Vyvolat u dětí a mládeže zájem o sport a podpořit jejich potřebu sportu jako samozřejmou součást zdravého životního stylu viz dokument »
Znak BřeclavKomunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022
2.1 Nastavení komunikace Nemocnice Břeclav a poskytovatelů sociálních služeb viz dokument »
4.3 Zlepšení zdravotně – sociální péče o lidi se závažným duševním onemocněním viz dokument »
4.4 Pobytové zařízení pro osoby s duševním onemocněním viz dokument »
TISK
i