• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravé město Tábor hostilo celostátní setkání k místní Agendě 21 a Letní školu NSZM

Diskusní seminář zaměřený především na komunikaci a medializaci místní Agendy 21 (MA21) zahájil 17. června v Táboře třídenní Letní školu NSZM. Během semináře byly představeny úspěšné postupy v oblasti PR a propagace Projektu Zdravé město (PZM), včetně příkladů dobré praxe z konkrétních měst a regionů, které mohou posloužit také jako inspirace před blížícími se komunálními volbami. V dalších dnech Letní školy probíhal praktický nácvik komunikace s médii a prezentace aktivit PZM a MA21, pokročilí koordinátoři se věnovali celkovému postupu města, obce či regionu v rámci PZM a MA21.

Úvodní diskusní seminář byl určen politikům a koordinátorům PZM a MA21, tiskovým mluvčím, ale také dalším zájemcům z řad neziskových organizací, škol a veřejnosti. Celá třídenní Škola NSZM byla součástí již 3. běhu akreditovaného programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, určeného koordinátorům PZM a MA21.

zpět na přehled aktualit

TISK
i