• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravé město Litoměřice hostilo diskusní setkání k místní Agendě 21

První letošní diskusní setkání dle modelu Leading & Learning Cities, který spočívá v aktivním předávání zkušeností mezi začátečníky a pokročilými, se uskutečnilo 18. března ve Zdravém městě Litoměřice ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Během semináře, určeného všem zájemcům o realizaci místí Agendy 21 (MA21), byli jeho účastníci seznámeni se zkušenostmi Zdravého města Litoměřice s pořádáním setkání s veřejností, s probíhajícími komunitními kampaněmi, aktivitami v oblasti udržitelné energetiky i s konkrétními projekty, jakým je například geotermální vrt, který v budoucnu zajistí zásobování teplem pro tři čtvrtiny města. Účastníci setkání se zapojili do diskuse a získat od zástupců Zdravého města Litoměřice inspiraci v podobě vyzkoušených postupů a dobré praxe, které mohou být následně využity v dalších městech a obcích. Akce byla realizována v rámci projektu NSZM „MAgNET – síťová spolupráce MA21“ podpořeného ze zdrojů Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

zpět na přehled aktualit

TISK
i