• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy
Inspirace a dobrá praxe v tématech udržitelného rozvoje Metodika - portál pro vzdělávání koordinátorů Zdravých Měst a MA21

Od roku 1994 jste spolu s NSZM ČR:

 • zažili 26 celostátních konferencí k UR
 • absolvovali 53 Škol Zdravých měst po celé ČR
 • navštívili 43 odborných sekcí/seminářů na vybraná témata
 • díky 675 Fórům ZM/Kulatým stolům zlepšili komunikaci s veřejností
 • na 183 Mladých/Školních fórech dali hlas mladé generaci
 • zhlédli 34 tematických pořadů a webinářů online

 • NSZM ČR s Vámi
  již 26 let!

Zdravé město Litoměřice hostilo diskusní setkání k místní Agendě 21

První letošní diskusní setkání dle modelu Leading & Learning Cities, který spočívá v aktivním předávání zkušeností mezi začátečníky a pokročilými, se uskutečnilo 18. března ve Zdravém městě Litoměřice ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Během semináře, určeného všem zájemcům o realizaci místí Agendy 21 (MA21), byli jeho účastníci seznámeni se zkušenostmi Zdravého města Litoměřice s pořádáním setkání s veřejností, s probíhajícími komunitními kampaněmi, aktivitami v oblasti udržitelné energetiky i s konkrétními projekty, jakým je například geotermální vrt, který v budoucnu zajistí zásobování teplem pro tři čtvrtiny města. Účastníci setkání se zapojili do diskuse a získat od zástupců Zdravého města Litoměřice inspiraci v podobě vyzkoušených postupů a dobré praxe, které mohou být následně využity v dalších městech a obcích. Akce byla realizována v rámci projektu NSZM „MAgNET – síťová spolupráce MA21“ podpořeného ze zdrojů Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

zpět na přehled aktualit

TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006