• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravé kraje pořádají otevřená setkání členů NSZM v regionech

Zdravý kraj Vysočina uspořádal v průběhu května první společné setkání projektových manažerů obcí s rozšířenou působností na svém území (tzv. regionalistů) s koordinátory Zdravých měst a místních Agend 21 v kraji. Dvoudenní setkání se zaměřilo na aktuální informace o grantech a výzvách, jako například OP Životní prostředí, program Zelená úsporám, Revolvingový fond MŽP, ale také Zásady Zastupitelstva kraje pro podporu aktivit MA21 na Vysočině. Druhý den účastníci absolvovali akreditované školení ke strategickému řízení a udržitelnému rozvoji, kde byly mimo jiné definovány klíčové oblasti či problémy dalšího rozvoje MA21 a souvisejících témat v kraji. Setkání přineslo mnoho zajímavých podnětů a bude pravidelně opakováno.

Zdravý Jihomoravský kraj připravuje na první červnový týden setkání Zdravých měst v kraji a dalších zájemců o problematiku komunitního plánování, a to nejen v oblasti sociálních služeb a péče. Na programu budou mj. prezentace zkušeností z Brna či Hodonína. Jihomoravský kraj v letošním roce aktivně rozvíjí Projekt Zdravý region a plánuje další postup v kvalitě místní Agendy 21 a podporu a spolupráci v obdobných aktivitách v municipalitách na svém území.

Zdravý Zlínský kraj se již dlouhodobě zaměřuje mj. na téma udržitelná energetika. Ve spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského kraje, NSZM a dalšími partnery je připravována konference, která se právě energetikou – úsporami a inovativními přístupy – bude zabývat a představí řadu zajímavých aktivit z praxe. Konference je plánována na podzim, při její příležitosti proběhne zároveň setkání k výměně zkušeností mezi Zdravými městy v kraji.

zpět na přehled aktualit

TISK
i