• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Tři Zdravá města nově obhájila splnění kritérií kategorie „B“

Zdravá města Prostějov, Ústí nad Labem a Litoměřice prokázala, že patří mezi skupinu nejpokročilejších měst při realizaci místní Agendy 21 (MA21) v ČR. Obhajobě splnění sady Kritérií pro kategorii „B“ předcházela kontrola MA21 přímo ve městech, které se vždy zúčastnil širší tým realizátorů MA21 z daného města. Kontrolu prováděli zástupci Pracovní skupiny pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj ve spolupráci se zástupcem Ministerstva vnitra, který prověřoval MA21 z pohledu metody kvality veřejné správy. Následná obhajoba na Pracovní skupině pro MA21 proběhla za pomoci doprovodných prezentací, při nichž zástupci měst představili postup v daném městě v rámci MA21. Zdravé město Prostějov prokázalo pokročilou práci nejen s MA21, ale i s dalšími metodami kvality. Ve Zdravém městě Ústí nad Labem byl sestaven velký manažerský tým ze zástupců městských obvodů a prokázalo se, že MA21 může fungovat také ve velkém městě. Zdravé město Litoměřice prezentovalo pokročilost v realizaci konkrétních témat, jako je udržitelná energetika nebo práce s dětmi a mládeží. Již dříve obhájilo splnění Kritérií pro kategorii "B" Zdravé město Vsetín, do konce roku budou kategorii "B" obhajovat Zdravá města Chrudim a Kopřivnice.

zpět na přehled aktualit

TISK
i