• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Rodina metodik hodnocení udržitelného rozvoje se rozrostla o malé obce

Na říjnovém zasedání PS pro MA21 byla schválena Metodika hodnocení udržitelných malých obcí. Byla tak doplněna řada metodik hodnocení udržitelných municipalit a regionů, které přinášejí podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditů udržitelného rozvoje. Audity jsou zaměřeny na 10 základních témat rozvoje v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky a hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města.

Metodiky jsou využitelné v programech a metodách pro udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů v ČR - zejména MA21, dále CSR, Smart City, ad. V metodě MA21 jsou Audity UR přímou součástí hodnocení v pokročilých kategoriích.

Na přípravě Metodik se aktivně podílí asociace NSZM ČR, která doporučuje jejich využití Zdravým městům, obcím a regionům.

Audity UR dle Metodik jsou významnými analytickými podklady pro strategie a koncepce. Metodiky mají návaznost na implementaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v územních samosprávních celcích.

Na zpracování se, kromě autorského týmu NSZM ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, podílela skupina 40ti expertů napříč všemi tématy, v rámci nichž hodnocení probíhá.

Více k tomuto tématu a jednotlivé Metodiky naleznete ZDE.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i