• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Proběhly konzultační semináře k Revolvingovému fondu MŽP

Tři konzultační setkání pro zájemce o čerpání financí z Revolvingového fondu MŽP se uskutečnila ve dnech 15. 10. v Praze, 16. 10. v Brně a 24. 10. v Ostravě. Účastnili se zejména zástupci měst a obcí, které MA21 již realizují a chtějí dále rozvíjet, ale i zástupci neziskových organizací, kteří se na MA21 aktivně podílejí. Na všech akcích byl přítomen zástupce MŽP, který podrobně představil aktuality k Revolvingovému fondu MŽP, změny oproti první výzvě, silné a slabé stránky již hodnocených projektů a zejména konkrétní doporučení pro to, aby byl daný projekt úspěšný.

Druhá výzva Phare Revolving je otevřena od 15. října do 15. ledna 2008, více informací je k nalezení na odkazu www.mzp.cz/revolving. V první výzvě, která byla ukončena v dubnu 2008, byl z celkového počtu 41 podaných žádostí udělen grant 16 žadatelům, a to v celkové hodnotě cca 15 mil. Kč. Druhá výzva předpokládá stejný finanční objem.

Konzultační setkání u příležitosti druhé výzvy k předkládání projektů do Revolvingového fondu MŽP proběhla v rámci projektu NSZM s názvem „MAgNET“ zaměřeného na předávání zkušeností mezi městy, obcemi a regiony, které místní Agendu 21 již realizují nebo s ní teprve začínají. Aktivity projektu „MAgNET – síťová spolupráce místních Agend 21 prostřednictvím modelu Leading & Learning Cities“ jsou realizovány za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

zpět na přehled aktualit

TISK
i