• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo třetí výzvu Revolvingového fondu

3. výzva Revolvingového fondu, kterou v dubnu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí, je určena těm městům a obcím, které dosáhnou minimálně kategorie „D“ oficiální sady Kritérií MA21, a to včas před ukončením výzvy. Své žádosti mohou předkládat i mikroregiony a kraje. Podmínkou udělení dotace je registrace žadatele v oficiální Databázi MA21, kterou spravuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Výzva Revolvingového fondu MŽP je otevřena do 30. června 2009.

Aktualizované znění Manuálu pracovních postupů pro granty na spolufinancování projektů pro rozvoj MA21 je zveřejněno na webových stránkách RF MŽP: http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp.

V minulých výzvách Revolvingového fondu MŽP získali členové Národní sítě Zdravých měst cca 2/3 prostředků. I pro tuto výzvu jsou plánovány odborné konzultace a poradenství šité na míru konkrétním projektům a dotazům. Tato služba je poskytována členům NSZM zdarma.

zpět na přehled aktualit

TISK
i