• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

I letos mohou členové NSZM získat Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě představují prestižní ocenění v oblasti zavádění metod kvality do úřadů. Zdravá města, obce a regiony mohou i letos toto ocenění získat za uplatňování metod kvality ve veřejné správě, jakými jsou např. CAF, ISO nebo benchmarking, ale především za kvalitní postup v místní Agendě 21. Tento mezinárodní program, který mimo jiné zahrnuje aktivní zapojení veřejnosti do rozhodování o rozvoji obcí a regionů, je uznán a oceňován Ministerstvem vnitra ČR jako příkladná metoda kvality ve veřejné správě.

Za splnění oficiálních Kritérií MA21 v kategorii "C" lze získat bronzovou cenu za kvalitu, za dosažení kategorie "B" je možné získat cenu stříbrnou. Přihlášky do soutěže je třeba zaslat na adresu Ministerstva vnitra do 15. května tohoto roku. Do 15. října musí být doručena závěrečná zpráva, závazné jsou i termíny pro naplnění dat do oficiální Databáze MA21 Všechny povinné termíny pro splnění podmínek zmíněných cen naleznete ve Statutu Ceny za kvalitu, kterou spolu s formuláři přihlášek a závěrečných zpráv naleznete na http://www.mvcr.cz/kvalita.

zpět na přehled aktualit

TISK
i