• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Do konce září se zapojte do letošní "NEJ PRAXE" Zdravých měst, obcí, regionů

Každé Zdravé město, obec či region při svém rozvoji naráží na nejrůznější situace, které si žádají neotřelá, originální, efektivní řešení. Obce, regiony, ale i neziskové organizace, školy či místní podniky realizují aktivity, které zlepší místní služby, uspoří finance či zvýší povědomí o určitém tématu udržitelného rozvoje - jednoduše řečeno přispívají ke kvalitě života obyvatel. Přinášejí tak řadu inovativních, pozoruhodných a praktických řešení. Tyto příklady NSZM shromažďuje a umisťuje do databáze Dobrá Praxe.

Hlasování "NEJpraxe Zdravých měst 2020" bude probíhat na facebookových stránkách NSZM, které mají přes 27 000 sledujících. 

Pakliže se i Vaše město, obec či region má čím pochlubit, dejte nám o tom vědět. Společně vyplníme krátký formulář a příklad bude následně zařazen do hlasování o NEJLEPŠÍ PRAXI ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ, REGIONŮ.

Výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostní KONFERENCI Zdravých měst.

Hlavními kritérii pro výběr aktivity jako příkladu dobré praxe jsou:
• spolupráce institucí veřejné správy, neziskových organizací, soukromého sektoru a veřejnosti
• inovace a originalita v přístupu a nová přidaná hodnota
• neziskový charakter (primárním cílem je veřejná služba, nikoliv vytváření zisku)
• respektování principů udržitelného rozvoje – projekt či aktivita by neměly rozvíjet např. pouze ekonomický pilíř na úkor sociální oblasti či životního prostředí.

Harmonogram sběru, hlasování a vyhlášení dobré praxe
- Sběr příkladů: do 31. 9. 2020
- Veřejné hlasování: 7. 10. 2020 - 30. 12. 2020
- Slavnostní vyhlášení: 26. 1. 2021

Své náměty na dobrou praxi zasílejte prosím na mail: lexova@nszm.cz

Informaci o prvním ročníku NEJpraxe naleznete ZDE. Informaci o druhém ročníku NEJpraxe naleznete ZDE.

zpět na přehled aktualit

TISK
i