• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Aktualizujete STRATEGII / AKČNÍ PLÁN? Využijte novou službu

Mezi horkými letními novinkami NSZM je pomoc členům s aktualizací strategie města a přípravou akčních plánů. Nová komplexní služba reaguje na situaci, kdy členové musí počítat se ztenčenými zdroji a hledají levnější a přitom kvalitní varianty.

Strategie rozvoje je dnes standardní výbavou měst. Dokument je důležitý pro řízení rozvoje a zároveň nezbytnou podmínkou pro čerpání dotací. Pro přípravu strategie si dnes většina měst najímá konzultační firmu. Jakmile je po 2-3 letech nutné strategii aktualizovat, nastává opět hrazená spolupráce s dodavatelem. Příprava akčního plánu bez náležité zkušenosti a nástrojů je také poměrně složitá záležitost.

NSZM na tuto situaci reaguje nabídkou aktualizace strategie a/nebo přípravou akčního plánu, kterou se svými experty zajistí pro město bez nutnosti dalších výdajů. Využívá k tomu vysokou odbornost, dlouhodobě získávaná data i vlastní elektronické nástroje. Během několika měsíců od zadání získává město aktualizovaný dokument s řadou nových podkladů, navíc projednaný s veřejností. Celý postup je průběžně konzultován s vedením města i místním strategickým týmem. Strategický tým po schválení hraje zásadní roli v implementaci strategie a má k dispozici průběžnou konzultační pomoc NSZM.

Máte o tuto spolupráci zájem? Ozvěte se nám VČAS!

zpět na přehled aktualit

TISK
i