• další portály..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Webinář NSZM

26.1.2018 10:00

Tematické e-školení a konzultace pro oficiálně stanovené koordinátory ZM a MA21 (témata: zapojování veřejnosti, strategické či projektové řízení, příprava a vyhodnocování komunitních plánů, hodnocení plánů zlepšování, příprava anket a průzkumů atp.)

Webinář představuje on-line interaktivní metodický seminář, kde se schází libovolný počet pozvaných lidí v „digitálním prostředí“, ve stanovený čas - prostřednictvím internetu a svých sluchátek, případně webkamery.

Můžete připojit ke skupině profesionálů, která sdílí své zkušenosti v participaci, podpoře zdraví a kvality života, strategickém řízení, a mnoha oblastech udržitelného rozvoje.

Můžete zde klást otázky, zasílat materiály, a zejména slyšet diskusi k různým praktickým problémům, která se týkají realizace Zdravého města, obce, regionu a metody MA21. Výhodou je, že při této celostátní metodické konzultaci nemusíte opustit své pracoviště - a přitom se můžete dozvědět mnoho zajímavých pracovních informací od konzultantů z NSZM i od svých kolegů, koordinátorů Zdravých měst, obcí, regionů a MA21 z celého Česka.  

 

NEJBLIŽŠÍ WEBINÁŘ

26.1.2018, od 10:00 hodin

- Příprava na Audity udržitelného rozvoje 2018

- Harmonogram prací na Auditech UR

- Doporučení pro práci na Auditech v rámci úřadu ÚSC

- Způsob práce s on-line formulářem pro Audity UR

- Kontaktní osoby pro Audity UR 

- ..a další témata podle požadavku koordinátorů ZM a MA21.DALŠÍ PLÁNOVANÉ WEBINÁŘE

16.2.2018, od 10:00 hodin

9.3.2018, od 10:00 hodin

6.4.2018, od 10:00 hodin

11.5.2018, od 10:00 hodin

22.6.2018, od 10:00 hodin

 


PROBĚHLÉ WEBINÁŘE

1.12.2017

 • Otevřená diskuse mezi koordinátory Zdravých měst a MA21 o aktuální problematice v městech
 • Pozvánka na konferenci Udržitelné město 2017
 • Zhodnocení roku 2017 výhled na rok 2018 (harmonogram 2018)
 • Jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji na úrovni městských částí Prahy? (vyjednávání o sadě dat s IPR)
 • Pozvánka na další webinář (19.1.): Audity udržitelného rozvoje 2018
 • další: termíny Fór, nabídka pocitových map, aktuální harmonogram Audit

 

6.10.2017

 • Pozvánka na blížící se akce NSZM: Podzimní škola, Konference
 • Pozvánka na blížící se akce:  Obhajoby MA21
 • Upozornění: uzávěrka Databáze MA21 (pro C)
 • Přihlášení se ke zkoušení na Zlatý certifikát na Podzimní škole ve Vsetíně
 • Příprava plánů zlepšování 2018 a Hodnotící zpráva za r. 2017
 • Zadávání termínů „Fór Zdravých měst, obcí, regionů“ na rok 2018
 • Zadávání termínů „Akreditovaných vzdělávacích programů UR pro úřady“ na rok 2018

 

8.9.2017

 • Zpracování Hodnotící zprávy za rok 2017 a Plán zlepšování 2018
 • Zadávání termínů FZM pro rok 2018
 • Požadavky na termíny akreditovaných seminářů UR  pro r. 2018
 • Aktuální stav zpracování Auditů UR, možnosti na rok 2018
 • .. všechny otázky a informace které koordinátory zajímají.

 

12.5.2017

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Co nás čeká na Letní škole?
 • Kampaně Světový den bez tabáku, Dny bez úrazů a Evropský týden udržitelného rozvoje

 

7.4.2017

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Kampaně – Den Země, Den bez tabáku
 • Aktuální informace k finančním zdrojům
 • Propagace – Jak na to
 • Ocenění: Ceny SDGs, Smart Cities

 

3.2. 2017

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Finanční zdroje pro Projekt ZM a MA21
 • Dětské parlamenty, školní Fóra
 • Fórum ZM

 


TECHNICKÉ UPOZORNĚNÍ

 • Pro instalaci webového programu SKYPE prosím využijte adresu:​​ https://www.skype.com/cs/.
 • Jméno svého skype účtu zašlete na adresu webinar@nszm.cz, zajistíme spojení
 • Rovněž se prostřednictvím Skypu můžete s NSZM spojit napřímo (vyhledat a přidat do svých kontaktů v programu SKYPE skype účet NSZM “info@nszm.cz)
 • Pro kvalitní technický průběh webináře prosíme o používání sluchátek s mikrofonem, aby nedocházelo k nežádoucí zpětné akustické vazbě při skype spojení (houkání, pískání). 
 • Možnost konverzace se skype účtem NSZM info@nszm.cz” bude otevřena již od 9:30 h.

 

 

 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projektNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz