• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.9.2019 10:00

eKonzultace NSZM

Zúčastněte se eKonzultací a webinářů NSZM ČR

Online eKonzultace pro oficiálně stanovené koordinátory ZM / MA21 (např. k tématům zapojování veřejnosti, strategické či projektové řízení, veřejná fóra a komunitní plány, plány zlepšování a hodnotící zprávy, a mnoho dalších praktických návodů a zkušeností).

eKonzultace představuje online interaktivní metodický seminář, kde se schází libovolný počet pozvaných lidí v „digitálním prostředí“, ve stanovený čas - prostřednictvím internetu a svých sluchátek, případně webkamery.

Můžete připojit ke skupině profesionálů, která sdílí své zkušenosti v participaci, podpoře zdraví a kvality života, strategickém řízení, a mnoha oblastech udržitelného rozvoje.

Můžete zde klást otázky, zasílat materiály, a zejména slyšet diskusi k různým praktickým problémům, která se týkají realizace Zdravého města, obce, regionu. Výhodou je, že při této celostátní metodické konzultaci nemusíte opustit své pracoviště - a přitom se můžete dozvědět mnoho zajímavých pracovních informací od konzultantů z NSZM i od svých kolegů, koordinátorů Zdravých měst, obcí, regionů z celého Česka.

TECHNICKÉ UPOZORNĚNÍ:
- Pro instalaci programu SKYPE prosím využijte adresu:​​ https://www.skype.com/cs/.
- Jméno svého skype účtu zašlete na adresu webinar@nszm.cz, zajistíme spojení
- Rovněž se prostřednictvím Skypu můžete s NSZM spojit napřímo - stačí vyhledat a přidat do svých kontaktů v programu skype účet NSZM: "info@nszm.cz"
- Pro kvalitní technický průběh webináře prosíme o používání sluchátek s mikrofonem proti nežádoucí zpětné akustické vazbě při hovoru (houkání, pískání).
- Možnost konverzace s výše uvedeným skype účtem NSZM je otevřena již od 9:30 h.

 


Nejbližší eKonzultace a webináře

6.9.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Semináře, vzdělávání, kampaně NSZM ČR a Zdravých měst ve II. pololetí 2019
 • novinky v Metodice NSZM
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.

 

13.9.2019 - webinář: Udržitelné bydlení (skype)

TÉMA - UDRŽITELNÉ BYDLENÍ - metodika měření

Speciální díl webináře NSZM bude věnován tématu udržitelného bydlení. Metodiku v této oblasti představí zástupci ČVUT a ateliéru UNIT architekti. 

Podrobné informace jsou k dispozici ZDE. 

 


Proběhlé eKonzultace a webináře

14.6.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Ohlédnutí za Školou NSZM v Táboře
 • co plánují Zdravá města na II. pololetí (semináře, vzdělávání, kampaně)
 • online Sestavy informací pro koordinátory Zdravých měst
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.

 

10.5.2019 - webinář: Zásobník projektů (youtube)

TÉMA: ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

Speciální díl webináře NSZM byl věnován online nástroji ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ.

Zásobník umožňuje soustředit plánované projekty celého úřadu na jednom místě online a zpřístupnit je pro pověřené pracovníky či komise, případně zobrazit pro veřejnost.

Zásobník projektů přináší pro město a úřad: 

 • nástroj pro přehledy projektů v různých etapách přípravy (vč. záměrů).
 • možnost priorizace, hodnocení a grafické znázornění dopadů projektu na  udržitelný rozvoj.

Je možné využít metodickou a technickou podporu NSZM při zavedení zásobníku i pro hodnocení projektů.

Podrobné informace naleznete ZDE

 

3.5.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Aktuální dotační výzvy OPZ využitelné pro Zdravá města, obce, regiony
 • aktuální akce NSZM (semináře, vzdělávání, kampaně)
 • online Sestavy informací pro koordinátory Zdravých měst
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • dotazy dle požadavků účastníků.

 

12.4.2019 - webinář: Financování úspor energie (youtube)

TÉMA - UDRŽITELNÁ ENERGETIKA

Financování úspor energie – EPC projekty – konkrétní zkušenosti se zaručenými úsporami

• Je možné připravit projekty úspor energie tak, že máte úspory zaručené?
• Jsou tyto projekty běžné a realizovatelné v podmínkách ČR?
• Co Vám mohou poskytovatelé energetických služeb nabídnout?
• Jak připravit kvalitní EPC projekt?

Webinář byl připravoven ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst (SEMMO) a za podpory evropského programu Pakt starostů a primátorů.

Podrobné informace naleznete ZDE

 

5.4.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Ohlédnutí za jarní Školou Zdravých měst v Liberci
 • aktuální dotační výzvy využitelné pro Zdravá města, obce, regiony
 • nové možnosti online nástrojů pro koordinátory - sestavy informací aj.
 • hlasování „NEJpraxe Zdravých měst“ 2019
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • metodická podpora a dotazy dle požadavků účastníků.

 

15.3.2019 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Zdravá města, obce, regiony před jarní Školou Zdravých měst v Liberci
 • hlasování „NEJpraxe Zdravých měst“ 2019
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • metodická podpora a dotazy dle požadavků účastníků.

 

8.3.2019 - webinář: Sociální bydlení (skype)

TÉMA - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - dobrá praxe a financování

Speciální díl webináře NSZM byl věnován tématu sociálního bydlení. Zástupci MPSV a MMR představili dobrou praxi a možnosti financování. 

Podrobné informace jsou k dispozici ZDE. 

 

9.1.2019 - tématický dvojwebinář

TÉMA - Dynamické osvětlení v obcích; Připravovaná výzva MŽP k Paktu starostů a primátorů

Speciální díl webináře NSZM byl věnován tématu DYNAMICKÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCÍCH a připravované výzvě MŽP k PAKTU STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ.  Webinář byl pořádán ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst (SEMMO) a za podpory evropského programu Pakt starostů a primátorů.

Podrobné informace a kompletní záznam webináře jsou k dispozici ZDE.

 

16.11.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Co zaznělo na podzimní Škole Zdravých měst v Břeclavi
 • Co nás čeká v roce 2019?
 • Plány zlepšování 2019 a Hodnotící zprávy 2018
 • Hlasování „NEJpraxe Zdravých měst 2018“
 • Propagace prostřednictvím sociálních sítí
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • Metodická podpora a dotazy dle požadavků účastníků.

 

12.10.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • JAKÉ JSOU MOŽNOSTI POSTUPU PO VOLBÁCH PRO ZDRAVÁ MĚSTA A MA21?
 • komunikace s novými politiky po volbách
 • změny v pozicích politiků a nové komise ZM a MA21
 • plány zlepšování 2019 a Hodnotící zprávy za 2018
 • veřejná fóra Zdravých měst v roce 2019
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.

 

21.9.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Pozvánka na nejbližší akce: Podzimní Škola NSZM (31.10. – 2.11.2018), Obhajoby (10/2018), Konference NSZM ČR (24.1.2019)
 • Hodnotící zpráva za r. 2018 a Plán zlepšování pro r. 2019
 • Termíny Veřejných fór (2019)
 • Audity UR / Kritéria MA21
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.

 

10.9.2018 - tematický webinář s video-záznamem


TÉMA - Finanční zdroje a nástroje pro udržitelnou energetiku

Speciální díl webináře NSZM, který byl tentokrát věnován výhradně tématu aktuálně připravovaných DOTAČNÍCH PROGRAMŮ a VÝZEV, podporující ENERGETICKÁ opatření a inovace ve městech. Webinář proběhl ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst (SEMMO) a za podpory evropského programu Pakt starostů a primátorů.

Podrobné informace a kompletní záznam webináře jsou k dispozici ZDE.
 

11.6.2018 - tematický webinář s video-záznamem


TÉMA - Online Pasport budov v majetku města

Speciální díl webináře NSZM, který byl tentokrát věnován výhradně tématu využití online Pasportu budov v majetku města, s návazností na místní energetiku. Webinář proběhl ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst (SEMMO) a za podpory evropské asociace Energy Cities.

Podrobné informace a kompletní záznam webináře jsou k dispozici ZDE.
 

11.5.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • pozvánka na Setkání (nejen) Zdravých krajů (15.5.), Celostátní seminář: Chytré a udržitelné město (22.5.),
  letní Školu Zdravých měst (6.-8.6.) a Diskusní workshop: Udržitelný energetika v obcích (6.6.)
 • noví koordinátoři: přístupové údaje do systémů NSZM
 • rozvíjení spolupráce uvnitř úřadu a s partnery města/obce
 • akreditované vzdělávání
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech
  (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.

 

6.4.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • průběh akce jarní Škola NSZM v Dačicích
 • pozvánka na diskusní blok před Valnou hromadou, 25.4. od 10 h. (předávání informací politikům)
 • jarní zasedání Valné hromady NSZM, Praha, 25.4.
 • připomenutí aktuálních finančních zdrojů pro Zdravá města, obce, regiony (zejména OPZ, ale i další tematické granty)
 • nejčastější dotazy koordinátorů v posledních týdnech (podle zkušeností z telefonických konzultací)
 • tipy pro začátečníky
 • metodická podpora a dotazy dle požadavku účastníků.

 

9.3.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Průběh akce Setkání (nejen) Zdravých městských částí
 • Pozvánka na Jarní Školu - 21.-23.3., Dačice
 • Stav hodnocení Auditů UR v letošním roce
 • Kampaně v prvním pololetí
 • Metodická diskuse na základě dotazů účastníků webináře.
   
16.2.2018 - tematický webinář s video-záznamem


TÉMA: Kultura ve městě a inovativní postupy

Speciální díl webináře NSZM, který byl tentokrát věnován výhradně tématu kultury a inovativních postupů jejího plánování a řízení ve městě.

Pokud jste nestihli živé vysílání nebo si jej chcete připomenout či sdílet s dalšími kolegy, záznam najdete na této stránce: 
Dvojwebinář o inovativních přístupech k plánování kultury

 

26.1.2018 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Příprava na Audity udržitelného rozvoje 2018
 • Harmonogram prací na Auditech UR
 • Doporučení pro práci na Auditech v rámci úřadu ÚSC
 • Způsob práce s on-line formulářem pro Audity UR
 • Kontaktní osoby pro Audity UR 
 • ..a další témata podle požadavku koordinátorů ZM a MA21.
1.12.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Otevřená diskuse mezi koordinátory Zdravých měst a MA21 o aktuální problematice v městech
 • Pozvánka na konferenci Udržitelné město 2017
 • Zhodnocení roku 2017 výhled na rok 2018 (harmonogram 2018)
 • Jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji na úrovni městských částí Prahy? (vyjednávání o sadě dat s IPR)
 • Pozvánka na další webinář (19.1.): Audity udržitelného rozvoje 2018
 • další: termíny Fór, nabídka pocitových map, aktuální harmonogram Audit
6.10.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Pozvánka na blížící se akce NSZM: Podzimní škola, Konference
 • Pozvánka na blížící se akce:  Obhajoby MA21
 • Upozornění: uzávěrka Databáze MA21 (pro C)
 • Přihlášení se ke zkoušení na Zlatý certifikát na Podzimní škole ve Vsetíně
 • Příprava plánů zlepšování 2018 a Hodnotící zpráva za r. 2017
 • Zadávání termínů „Fór Zdravých měst, obcí, regionů“ na rok 2018
 • Zadávání termínů „Akreditovaných vzdělávacích programů UR pro úřady“ na rok 2018.
8.9.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Zpracování Hodnotící zprávy za rok 2017 a Plán zlepšování 2018
 • Zadávání termínů FZM pro rok 2018
 • Požadavky na termíny akreditovaných seminářů UR  pro r. 2018
 • Aktuální stav zpracování Auditů UR, možnosti na rok 2018
 • .. všechny otázky a informace které koordinátory zajímají.
12.5.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Co nás čeká na Letní škole?
 • Kampaně Světový den bez tabáku, Dny bez úrazů a Evropský týden udržitelného rozvoje.
7.4.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Kampaně – Den Země, Den bez tabáku
 • Aktuální informace k finančním zdrojům
 • Propagace – Jak na to
 • Ocenění: Ceny SDGs, Smart Cities.
3.2.2017 - eKonzultace NSZM (skype)

Obsah:

 • Audity udržitelného rozvoje
 • Finanční zdroje pro program ZM a MA21
 • Dětské parlamenty, školní Fóra
 • Fórum ZM.

 


 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled akcí

TISK
i