Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.  


Souhrn 2015
 

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom vás prostřednictvím souhrnného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskutečnily v roce 2015.

Současně bychom rádi touto cestou poděkovali všem Zdravým městům, obcím a regionům,
ale také všem partnerům za dobrou spolupráci v uplynulém roce. Do roku právě započatého
přejeme zdraví a úspěchy nejen v pracovním, ale i v osobním životě.

Doufáme, že budeme i nadále společně věnovat energii aktivitám,
které souvisí s udržitelným rozvojem a podporou zdravého životního stylu
ve městech, obcích a regionech ČR.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na příští rok.

 

Petr Švec
ředitel NSZM ČR


  Připravuje se
 

Aktuality a inspirace v e-konferencích NSZM

Všechny zájemce zveme k připojení se do tematických e-mailových konferencí Národní sítě Zdravých měst ČR, které využívá již více než 1000 odběratelů. V rámci níže uvedených témat jsou rozposílány zajímavé informace, pozvánky na akce, zahraniční i domácí inspirace apod.

Pro přihlášení se do e-konferencí zaškrtněte ZDE Vámi zvolená témata a doplňte svou e-mailovou adresu. Odebírání informací je možné kdykoli stejnou formou odhlásit.

Pokud Vás zajímá výběr z hlavních akcí a aktivit NSZM, nabízíme Vám e-list [speciál] Zpravodaj NSZM ČR – měsíčník, který slouží jako zdroj zajímavých a aktuálních informací z členských měst, obcí a regionů. (POZN. Tyto informace chodí automaticky do e-konference "MA21" a "Zdraví").

Témata e-konferencí:
[speciál] Zpravodaj NSZM ČR a příklady dobré praxe (je součástí e-konferencí "MA21" a "Zdraví")
(1) Místní Agenda 21 (MA21) / Kvalita veřejné správy / Strategický rozvoj / Krizový systém / CSR
(2) Životní prostředí / Příroda
(3) Udržitelná spotřeba a výroba / Energetika
(4) Doprava a mobilita
(5) Zdraví - zdravý životní styl, prevence a služby / Úrazy / Tabák, alkohol
(6) Podnikání / Výroba, služby / Cestovní ruch / CSR firem
(7) Vzdělávání a výchova
(8) Kultura, sport, volný čas / Mládež / Dobrovolnictví
(9) Sociální oblast / Rodina / Senioři / Socio-patologické jevy, bezpečnost, drogy
(10) Venkov / Krajina / Zemědělství
(11) Udržitelný rozvoj, globální odpovědnost

K dotazům využijte info@nszm.cz

 

Jaké akce nás čekají v prvním čvrtletí roku 2016

V roce 2016 proběhne řada inspirativních akcí nejen pro členy sítě Zdravých měst. Rádi bychom připomněli zejména tyto nejbližší:

· Pravidelné Setkání krajů k programu Zdravý kraj a místní Agenda 21 se uskuteční v úterý 16. února v Jihlavě. Cílem setkání je sdílení osvědčených postupů a inspirací v rozvoji Zdravých krajů a diskuse nad vzájemnou spoluprací s obcemi, mikroregiony a městy v rámci daného regionu.

· Zejména zástupcům pražských městských částí je určeno setkání, plánované na úterý 1. března v prostorách Magistrátu hl. m. Praha. Setkání bude věnováno především tématu plánování a řízení rozvoje v kvalitě Zdravého města a místní Agendy 21. Diskutována budou témata jako je strategické plánování a řízení na úrovni městské části Prahy, praktické uplaťnování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráce úřadů s veřejností. Své zkušenosti budou prezentovat jednotlivé městské části.

· Všichni členové NSZM jsou zváni na Jarní školu Zdravých měst, která proběhne ve dnech 16. - 18. března ve Zdravém městě Litoměřice. Akci, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“, zahájí úvodní seminář otevřený všem zájemcům. Během semináře budou představeny zajímavé inspirace ze Zdravých měst, novinky k MA21 či nabídky spolupráce s odbornými partnery. Následující dny Jarní školy budou věnovány praktickým tréninkům pro koordinátory MA21 včetně nácviku práce s informačním systémem DataPlán a individuálním konzultacím.

Kompletní přehled plánovaných akcí naleznete na www.ZdravaMesta.cz/harmonogram.

  Informace a střípky
 

„Otevřela“ Galerie udržitelného rozvoje

S koncem roku 2015 jsme spustili specializovaný internetový rozcestník Národní sítě Zdravých měst ČR k 11 tématům udržitelného rozvoje s názvem GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. Naleznete zde zajímavé inspirace z měst a obcí – dobré praxe i jednotlivé „střípky“, odkazy na daná témata obsažené ve strategiích a koncepcích, specializované audity udržitelného rozvoje, zatím pilotně z Litoměřic a Chrudimi, či kontakty a odkazy na další zajímavé domácí i zahraniční informační zdroje.

Témata, která v galerii naleznete: Veřejná správa a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí, Zemědělství a venkov, Globální odpovědnost

INSPIRUJTE SE na galerie.udrzitelne-mesto.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráce

 

NSZM ČR se v roce 2015 rozšířila o rekordní počet nových členů

Národní síť Zdravých měst ČR se významně rozrůstá. Jedná se o rekordní nárůst zájmu o členství v asociaci, nejvyšší od roku 2006. Novými členy asociace se v roce 2015 stalo 16 měst, obcí a městských částí, přičemž 2 další municipality vstoupily s účinností od ledna 2016.

Mezi Zdravá města, obce a regiony se zařadily municipality: Benešov nad Ploučnicí, Březina u Brna, Humpolec, Krásno, Mariánské Lázně, Nový Jičín, Praha 8, Praha 12, Rokytnice nad Jizerou, Rosice u Brna, Sázava, Telnice, Úštěk, Valašské Klobouky, Vítkov, Vřesina, Vyžlovka a Zbyslavice.

Asociace měla k závěru roku 2015 celkem 129 členů, s regionálním vlivem na 2642 měst a obcí, ve kterých žije ve kterých žije 6,074 milionu obyvatel (57 % populace ČR).

Všechny nové členy srdečně vítáme a věříme, že výměna zkušeností bude vzájemná, že noví i stávající členové budou mít zájem o aktivní spolupráci a sdílení zkušeností. Asociace NSZM ČR k tomu v roce 2016 poskytne dostatečný prostor a možnosti pro setkávání, společné konzultace, možnosti zdrojů na projekty členů i konkrétní aktivity a příklady dobré praxe.

Přehled všech členů NSZM naleznete ZDE.

 

Zdravá města získala v roce 2015 řadu významných ocenění

Zástupci Zdravých měst Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a Zdravé obce Křižánky převzali na začátku prosince během Konference NSZM v Kaserštejnském paláci v Praze zasloužená ocenění za dosažení nejvyšších příček místní Agendy 21 (MA21). Uvedení členové NSZM tak opětovně potvrdili své kvality v řadě oblastí, jako je otevřenost úřadu, plánování s občany, udržitelné finanční řízení, strategické plánování, obnovitelné zdroje a úspory, udržitelná mobilita, inovace a zajímavá technologická řešení, osvětové akce k podpoře zdraví, zapojení mládeže a dětí, globální odpovědnost a mnohé další. Zdravé město Litoměřice dosáhlo v roce 2015 teprve jako druhé město v ČR nejvyšší kategorie A Kritérií MA21. Nejvyšší kategorii MA21 obhájilo také Zdravé město Chrudim.

Zdravá města uspěla také v programech Národní cena kvality ČR a Národní cena ČR za společenskou odpovědnost. Vítězem Národní ceny kvality ČR podle modelu CAF se stala Zdravá Městská část Praha 18, Úřad městské části Praha 18, která se tak může pyšnit titulem Perspektivní organizace. V programu Národní cena ČR za společenskou odpovědnost ve veřejném sektoru v kategorii veřejná správa zvítězil Zdravý Liberecký kraj, Krajský úřad Libereckého kraje.

V soutěži Obec přátelská rodině, která podporuje prorodinné aktivity na úrovni místních samospráv, uspělo v kategorii sídel od 10 tisíc do 50 tisíc obyvatel za rok 2014 Zdravé město Třebíč a v kategorii měst a obcí do 1 tisíce obyvatel se na druhém místě umístila Zdravá obec Věžnice

Zdravé město Kroměříž splnilo v roce 2015 všechna kritéria pro udělení titulu Fairtradové město a připojilo se ke stovkám dalších měst na světě, které podporují fair trade, tedy spravedlivý obchod, který umožňuje lidem z rozvojových zemí uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. V České republice splnilo kritéria zatím 9 měst, mezi něž patří také další členové Národní sítě Zdravých měst: Hodonín, Chrudim, Litoměřice, Mladá Boleslav, Třebíč a Vsetín.

V letošním ročníku soutěže Cesty městy, zaměřené na zklidňování dopravy, uspělo Zdravé město Mšeno. V této soutěži, pořádané Nadací Partnerství, získalo město Mšeno první cenu v kategorii liniových řešení s projektem Průtah, ulice Boleslavská. Starosta Mšena M. Mach byl rovněž oceněn v rámci soutěže Komunální politik roku 2015 v kategorii Ekologický projekt (snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno).

Všem zmíněným i mnoha dalším oceněným gratulujeme a přejeme jim i dalším městům, obcím a regionům úspěchy v následujících letech.

 

Veřejné fórum Zdravého města nabízí inovativní postupy pro zapojení obyvatel do dění v obcích

Zdravá města, obce a regiony pořádají pro své občany pravidelná setkání, na kterých lidé diskutují o nejpalčivějších problémech místa, kde žijí. Veřejné fórum Zdravého města proběhlo v roce 2015 na 55 místech s celkovou účastí téměř 4600 občanů. Oblíbená jsou také tzv. Mladá fóra, během nichž o rozvoji obcí diskutují žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór, přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá.

V roce 2015 nabídla NSZM svým členům také novou službu v podobě tzv. „pocitové mapy“, která vzniká právě během veřejného setkání. Pocitové mapy jsou připravovány ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) a vychází z konceptu GeoParticipace, tedy využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Svou pocitovou mapu vytvořenou v rámci Veřejného fóra obdrží dané město či region v běžném kancelářském formátu, případně jako GIS vrstvu. NSZM na příští rok připravuje vlastní mapový server, kde budou tyto mapy souhrnně k dispozici a bude je možné propojit s dalšími informacemi důležitými pro plánování a sledování situace ve městech, například v DataPlánu NSZM. Pocitové mapy se zatím testovaly např. ve Zdravých městech Chrudim, Jihlava, Říčany, Třeboň či v městské části Praha – Horní Počernice. Všude se tato nová aktivita setkala se zájmem účastníků veřejného setkání a NSZM bude tuto službu svým členům nabízet zdarma i v roce 2016.

Zdravá města v roce 2015 také postupně začala využívat hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21) vyvinutý týmem Karla Janečka a Nadačního fondu proti korupci. Systém umožňuje kvalitní rozhodování o zásadních tématech rozvoje ve prospěch veřejnosti, inovativně pracuje s pozitivními i negativními hlasy. Do testování se zapojila Zdravá města Litoměřice, Mariánské Lázně a Říčany. V roce 2016 jsou naplánovány desítky dalších aplikací, pro členy NSZM rovněž zdarma.

Informace o tom, kde se konala či budou konat Veřejná fóra Zdravých měst, a další související materiály naleznete na stránce ZdravaMesta.cz/forum.

Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

SFŽP ČR a MŽP ČR

 

POUR FÉLICITER 2016

PF 2016

Dovolte, abychom Vám za Národní síť Zdravých měst České republiky poděkovali za příjemnou spolupráci a přízeň v loňském roce.

 

Do roku 2016 Vám přejeme zdraví, štěstí spokojenost, úspěch….

Toto vše i mnohem více.

 

Kancelář NSZM ČR

 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. Kontakt: Kancelář NSZM ČR
Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj 
© NSZM ČR, 2016

  WHO Healthy Cities Project