Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

X/2015

Připravujeme

KONFERENCE Národní sítě Zdravých měst - Praha, 1.12.2015

<p>Dne 1. prosince 2015 se v Praze uskuteční celostátní 22. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Zaměří se na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Konference současně připomene výročí 70 let OSN.</p>

..čti více

Diskusní seminář 2015: Participativní rozpočtování ve Zdravém městě?

Ve čtvrtek 22. října 2015 od 14.00 hod. pořádá Národní síť Zdravých měst otevřené diskusní setkání na téma Participativní rozpočtování ve Zdravém městě. Setkání proběhne v areálu Louckého kláštera hostitelského Zdravého města Znojmo. V úvodu setkání bude představen proces deliberace jako jeden ze základních principů  Zdravého města a postupu k udržitelnému rozvoji, následně bude diskuse věnována provázání participativního rozpočtování do celkového systému Zdravého města.

..čti více

Ve Zdravých městech probíhá v roce 2015 tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. V rámci kampaně se konají nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na zdravé stravování. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty, případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů. Ke kampani se připojuje řada Zdravých měst.

..čti více

Stalo se

Zdravá města, udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost, vše pod jednou střechou

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) se v září 2015 stala signatářem principů United Nations Global Compact – největší platformy korporátní udržitelnosti na světě pod záštitou OSN. Do sítě je zapojeno více než 13 000 organizací (z toho 8 500 firem) ve 165 zemích světa. V jednotlivých zemích pak toto téma reprezentují jednotlivé národní sítě a hostitelskou organizací UN Global Compact v České republice je Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR).

..čti více

Na Fóra Zdravých měst přišlo letos již více než 3600 obyvatel

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého účastníci určují největší problémy v místě. Setkání se účastní nejen místní občané a představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí, fórum nabízí inspiraci i dalším zájemcům z jiných měst, obcí či regionů. Během Veřejného fóra Zdravého města jeho účastníci hlasováním určují 10P - desatero priorit, které je následně ještě ověřeno anketou s účastí širšího okruhu občanů. Účastníci akce se také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. 

..čti více

Národní síť Zdravých měst spustila web ke Zdravotním plánům

Strategický dokument Zdravotní plán nastavuje koncepční rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel ve městech a krajích. Příprava a realizace Zdravotních plánů ve městech a krajích je podporována Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM), která nyní uvádí do provozu také samostatný tematický portál ZdravotníPlán.cz. Na vývoji webu se podílela řada odborných partnerů, jako např. Kancelář Světové zdravotní organizace OSN v Praze, Ministerstvo zdravotnictví či Národní síť podpory zdraví. Portál je určen zejména profesionálům v oblasti podpory zdraví a zástupcům měst, obcí a regionů, ale i všem dalším, které plánování pro zdraví, podpora zdraví a celkově místní rozvoj zajímá, a kteří hledají inspirace a praktické informace.

..čti více

Národní síť Zdravých měst se oficiálně připojila k Chartě kvality

Mezinárodně certifikovaná asociace Zdravých měst, obcí a regionů (NSZM ČR) se letos v srpnu stala signatářem významného dokumentu "Charty kvality", a zařadila se tak bok po boku řady institucí a firem, které i tímto způsobem deklarují, že podpora kvality je jejich posláním. Signatáři Charty, kterých je v ČR k září 2015 více než stovka, jsou mimo podniky, firmy, univerzity či ministerstva také municipální subjekty – města či pražské městské části, případně profesní sdružení v oblasti veřejné správy.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2015

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.