Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.  


X/2015
 
  Připravuje se
 

KONFERENCE Národní sítě Zdravých měst, Národní přehlídka MA21 - Praha, 1.12.2015

Dne 1. prosince 2015 se v Praze uskuteční celostátní 22. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Zaměří se na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Konference současně připomene výročí 70 let OSN.

Akce proběhne v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně a představí mimo jiné postupy nejpokročilejších realizátorů mezinárodní metody kvality "místní Agenda 21" (MA21). Můžete se seznámit s inspiracemi z Litoměřic, Chrudimi, Kopřivnice, Vsetína, Křižánek a Drahanské vrchoviny. Novinkou budou zajímavé panelové diskuse se zástupci úřadů i s politiky, budou představeny i další úspěšné postupy a osvědčené aktivity – například otevřenost úřadu, systémová práce s rozpočtem obce a jejích organizací, procesní řízení na úřadech, komunitní akce na sídlištích, rodinné sportovní hry, společenská odpovědnost v prostředí krajského úřadu a mnohé další.

Konference je otevřena všem zájemcům o udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života a o systematický postup k těmto hodnotám v podmínkách územní veřejné správy v České republice. Konference je pořádána ve spolupráci s Informačním centrem OSN a kanceláří Světové zdravotní organizace v Praze i s řadou významných národních partnerů, jako jsou ministerstva a Rada vlády pro udržitelný rozvoj.

Na akci navazují 2. prosince v Paláci YMCA konzultace pro členy Národní sítě Zdravých měst ČR k finančním zdrojům OPZ - výzvy pro municipality. Pro ostatní zájemce je otevřené konzultační setkání k MA21, které bude v Paláci YMCA probíhat souběžně.

Podrobný program včetně možnosti registrace naleznete zde: www.ZdravaMesta.cz/konference2015

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráce

 

Diskusní seminář 2015: Participativní rozpočtování ve Zdravém městě?

Ve čtvrtek 22. října 2015 od 14.00 hod. pořádá Národní síť Zdravých měst otevřený diskusní seminář na téma Participativní rozpočtování ve Zdravém městě.

Setkání proběhne v areálu Louckého kláštera hostitelského Zdravého města Znojmo. V úvodu akce bude představen proces deliberace jako jeden ze základních principů  Zdravého města a postupu k udržitelnému rozvoji, následně bude diskuse věnována provázání participativního rozpočtování do celkového systému Zdravého města. Postupy budou představeny také na konkrétních příkladech z praxe Zdravého města Litoměřice.

Akce je bez účastnického poplatku a je otevřená všem zájemcům. 

Více informací a registrace na seminář: https://www.zdravamesta.cz/participativni-rozpocet

Diskusní seminář probíhá jako součástí Podzimní školy Zdravých měst, v případě zájmu můžete navštívit i její úvodní den 21. října 2015 (více informací ke Škole Zdravých měst zde).

 

Jaké akce nás čekají do konce roku 2015?

Do konce roku 2015 proběhne řada inspirativních akcí nejen pro členy sítě Zdravých měst. Rádi bychom připomněli zejména tyto:

  • Nejlepší Zdravá města, obce a regiony se představují "na domácím hřišti". Druhá část tzv. kontrol na místě se uskuteční v týdnu od 12. října 2015. Máte šanci se inspirovat ještě na těchto místech: 12 10. Chrudim; 13. 10. Křižánky a 14. 10. Litoměřice. Podrobné informace ke kontrolám MA21 naleznete na speciálním přehledu zde.
  • Ve dnech 21. - 23. 10. 2015 se ve Zdravém městě Znojmo uskuteční další cyklus akreditovaného vzdělávání - Podzimní škola Zdravých měst. Úvodní seminář, 21. 10., je otevřen bezplaně všem zájemcům. Více informací k akci včetně přihlášky a programu naleznete zde
  • V rámci Podzimní školy Zdravých měst ve Znojmě se ve čtvrtek 22. 10. v odpoledních hodinách uskuteční otevřený diskusní seminář Participativní rozpočtování ve Zdravém městě. Akce je opět bezplatná a otevřená všem zájemcům o téma. Program s bližšími informacemi a možnost registrace naleznete zde.
  • Ve dnech 1. a 2. 12. 2015 se uskuteční Konference Národní sítě Zdravých měst, která bude již tradičně přehlídkou úspěšných postupů ke kvalitě úřadu, udržitelnému rozvoji či zapojování veřejnosti. Více informací k akci včetně podrobného programu bude průběžně zveřejňováno zde.

Kompletní přehled plánovaných akcí naleznete na www.ZdravaMesta.cz/aktual.

 

Ve Zdravých městech probíhá v roce 2015 tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. V rámci kampaně se konají nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na zdravé stravování. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů. Ke kampani se připojuje řada Zdravých měst.

Přehled aktivit zapojených obcí a regionů naleznete na stránce: www.ZdravaMesta.cz/dzd.

Přehled je pravidelně aktualizován. Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosíme, vložte své aktivity ke kampani Dny zdraví prostřednictvím Terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

  Informace a střípky
 

Zdravá města, udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost, vše pod jednou střechou

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) se v září 2015 stala signatářem principů United Nations Global Compact – největší platformy korporátní udržitelnosti na světě pod záštitou OSN. Do sítě je zapojeno více než 13 000 organizací (z toho 8 500 firem) ve 165 zemích světa. V jednotlivých zemích pak tuto platformu reprezentují jednotlivé národní sítě a hostitelskou organizací UN Global Compact v České republice je Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR). Síť Zdravých měst se tak přihlásila i jako člen této asociace.

Zdravá města a regiony mohou členství v Asociaci společenské odpovědnosti využít jako příležitost pro svůj další rozvoj, zejména pak při spolupráci s podniky a firmami na svém území. „Sociální a ekonomický rozvoj s ohledem na životní prostředí, dobrovolné závazky a aktivní dialog s dotčenými partnery, stejně jako systémový a dlouhodobý postup a transparentnost – to jsou témata, která Zdravá města i členy Asociace společenské odpovědnosti přímo propojují. Věřím tedy, že toto spojení a spolupráce obou sítí bude přínosná pro všechny a docílíme tím propagace i zavedení řady zajímavých inovací“, dodává Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR.

Mezinárodně certifikovaná síť Zdravých měst sdružující 126 měst, obcí a regionů po celé ČR se ke členství v Asociaci CSR přihlásila s očekáváním intenzivní spolupráce směřující k uplatňování tohoto tématu ve svých členských municipalitách. NSZM ČR tak podpořila dosavadní snahy svých vybraných členů, například Zdravého Jihomoravského kraje, kteří se k principům CSR dlouhodobě aktivně hlásí. „Nabídnout víc, než zákon ukládá a společnost očekává“, tak společenskou odpovědnost vnímá Krajský úřad Jihomoravského kraje, který se v roce 2013 stal prvním úřadem v ČR, jemuž se podařilo systém společenské odpovědnosti certifikovat a byl také prvním členem Asociace společenské odpovědnosti z veřejné správy.

 

Na Fóra Zdravých měst přišlo letos již více než 3600 obyvatel

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého účastníci určují největší problémy v místě. Setkání, pořádaného pravidelně jednou ročně, se účastní nejen místní občané a představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Fórum nabízí inspiraci i dalším zájemcům z jiných měst, obcí či regionů. Během Fóra Zdravého města jeho účastníci hlasováním určují tzv. 10P - desatero priorit, které je následně ověřeno anketou s účastí širšího okruhu občanů. Akce má současně osvětový charakter, široká veřejnost se dozví o udržitelném rozvoji, ochraně životního prostředí, ale i dalších tématech, které "pálí" v daném místě. Účastníci také slyší, jak bylo naloženo s problémy, které byly vyhlasovány v minulém roce. Veřejné fórum Zdravého města zahrnuje také tzv. stoly mladých. Zástupci mladé generace jsou často velmi aktivními účastníky veřejných setkání, jasně formulují své potřeby a dávají najevo, že jim záleží na místě, kde žijí.

Během veřejných setkání se ve Zdravých městech potvrdil trend zvyšujícího se zájmu místních obyvatel o projednávaná témata. Mezi náměty se velmi často řadí opravy místních komunikací, zlepšení dostupnosti zdravotní péče, rozšíření cyklostezek, možnosti parkování či trávení volného času nejen dětí a mladých, ale i seniorů.  

V roce 2015 zatím proběhla Veřejná fóra Zdravého města, obce či regionu na 42 místech České republiky a zúčastnilo se jich 3680 obyvatel. Dalších 7 akcí je již přichystáno. Přehled míst, kde se v nejbližší době Fórum uskuteční či kde již proběhlo, naleznete na: https://www.zdravamesta.cz/forum. Jsou zde rovněž k dispozici informace o 10P - desateru problémů, související strategické dokumenty, kontaktní údaje a také pozvánky na akce.

Poslední letošní Fóra proběhnou ještě v Moravskoslezském kraji (13.10.), Mšenu (19.10.), Třeboni (3.11.), Praze 21 (4.11.), Třebíči (9.11.),  Ústí nad Labem (11.11.), Štětí (12.11.)

Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

SFŽP ČR a MŽP ČR

 

Národní síť Zdravých měst spustila web ke Zdravotním plánům

Zdravotní plán, je důležitým koncepčním strategickým dokumentem, který upozorňuje na aktuální stav dané obce či regionu a současně navrhuje konkrétní cíle a aktivity v oblasti podpory zdraví obyvatel daného místa. Plánování pro zdraví je v našich podmínkách často, a nezaslouženě, opomíjeno, tedy i z tohoto důvodu Národní síť Zdravých měst přípravu a realizaci zdravotních plánů ve městech a krajích aktivně podporuje, případně spolufinancuje. V současné době se podařilo spustit také samostatný tematický portál ZdravotníPlán.cz. Na vývoji webu se podílela řada odborných partnerů, jako např. Kancelář Světové zdravotní organizace OSN v Praze, Ministerstvo zdravotnictví či Národní síť podpory zdraví. Portál je určen zejména profesionálům v oblasti podpory zdraví a zástupcům měst, obcí a regionů, ale i všem dalším, které plánování pro zdraví, podpora zdraví a celkově místní rozvoj zajímá, a kteří hledají inspirace a praktické informace.

Tematický web ZdravotniPlan.cz přináší unikátní možnost třídit jednotlivé cíle schválených plánů, koncepcí a strategií na národní, regionální i místní dle cílů mezinárodních dokumentů Zdraví 2020, Zdraví 21 i témat udržitelného rozvoje, jako například životní prostředí, sociální oblast, místní ekonomika apod.

Portál byl vytvořen v rámci dohody „Biennial Collaborative Agreement (BCA) 2014/2015“ mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a WHO/EURO a jeho vznik byl financován z prostředků Světové zdravotní organizace WHO.

Biennial Collaborative Agreement (BCA) WHO/Euro

 

Národní síť Zdravých měst se oficiálně připojila k Chartě kvality

Mezinárodně certifikovaná asociace Zdravých měst, obcí a regionů (NSZM ČR) se letos v srpnu stala signatářem významného dokumentu "Charty kvality" a zařadila se tak bok po boku řady institucí a firem, které i tímto způsobem deklarují, že podpora kvality je jejich posláním.

Charta kvality České republiky navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti. Kvalita je neoddiskutovatelným měřítkem efektivnosti a rozhoduje nejen o konkurenceschopnosti firem, ale i o postavení národních ekonomik ve světě a úrovni života občanů.

Signatáři Charty, kterých je v ČR k září 2015 více než stovka, jsou mimo podniky, firmy, univerzity či ministerstva také municipální subjekty – města či pražské městské části, případně profesní sdružení v oblasti veřejné správy.

Signatáři Charty kvality se zavazují zejména:
• Všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru formulovaný v přijaté strategii Národní politiky kvality.

• Rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělávání od základního o nejvyšší a podporovat výchovu k etice a morálce v rodině i ve společnosti
• Rozvíjet současné chápání metod a nástrojů kvality a zpřístupňovat je každému.
• Aktivně rozšiřovat zkušenosti a nejlepší praxi z oblasti kvality a inovací.
• Podporovat a šířit dobré jméno "České kvality" ve světě.
• Usilovat každodenně o dosažení nového pokroku v kvalitě a inovacích.
• Angažovat se pro dosahování vysoké kvality a inovací ve všem, co člověk vytváří a naplňovat cíle Národní politiky kvality vyhlašované každoročně Radou kvality České republiky.

"NSZM ČR tímto krokem dále rozvinula své aktivity v oblasti podpory kvality ve veřejné správě. Věříme, že i toto napomůže další vzájemné inspiraci a sdílení osvědčených postupů mezi současnými i budoucími signatáři Charty", doplňuje Petr Hermann, předseda NSZM ČR.

 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR
Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2015
  WHO Healthy Cities Project