Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.  


VI-IX/2015
 

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za uplynulé letní měsíce
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


  Připravuje se
 

Podzimní škola NSZM: Finanční zdroje pro Zdravá města, obce a regiony

Ve dnech 21. - 23. října 2015 se ve Zdravém městě Znojmo uskuteční Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí. Akci zahájí úvodní seminář, který představí novinky v místní Agendě 21 a inspirace i zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Na akci budou představeny a konzultovány nástroje a metodické postupy pro uplatňování udržitelného rozvoje na místní či regionální úrovni a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Příspěvky budou zaměřeny například na téma finanční podpory místní Agendy 21, udržitelné mobilty, společenské odpovědnosti či propagace aktivit měst. Odpolední blok bude věnován problematice podpory zdraví, s účastníky budou diskutovat přední odborníci v této oblasti. Na seminář přímo naváže i podzimní zasedání Valné hromady, otevřené pouze zástupcům členských obcí a regionů.

Druhý den Podzimní školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory MA21 zaměřené na téma získávání finančních zdrojů na aktivity Zdravých měst, participativní rozpočtování či naplňování kritérií MA21. Závěrečný den se uskuteční nácvik práce s informačním systémem DataPlán či tematickými portály NSZM a individuální konzultace.

Více informací k akci včetně registrace naleznete ZDE.

Akce je podpořena finančními prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

logo.jpg

 

Nejlepší Zdravá města, obce a regiony se představují "na domácím hřišti" v roce 2015

Přijeďte se přesvědčit, jak funguje místní Agenda 21 přímo v obcích. Výbor pro udržitelné municipality a Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Vás ve spolupráci s NSZM ČR zvou na inspirativní prezentace měst, obcí a regionů. Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosáhly nejvyšších kategorií „A“ a „B“, představí své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „obhajobách MA21 v místě“. 

Akce probíhají v říjnu 2015, v níže uvedených termínech. 6. 10. Vsetín
7. 10. Kopřivnice
8. 10. Drahanská vrchovina
12. 10. Chrudim
13. 10. Křižánky
14. 10. Litoměřice.

Podrobné informace a podklady k akcím naleznete na speciálním přehledu ZDE

 

Evropský týden mobility: Letos pod heslem “VYBER. ZMĚŇ. ZKOMBINUJ.“

Zdravá města, obce a regiony jsou opět u toho. V letošním roce probíhá kampaň „EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY“ (16. – 22. září) na téma multimodalita - s heslem Vyber. Změň. Zkombinuj.

Evropský týden mobility a kampaň Do the Right Mix se slučují na podporu udržitelné městské mobility. Cílem sloučení je rozšířit a doplnit zavedený formát Evropského týdne mobility s celoroční činností a vytvořit jednotnou online komunitu zaměřenou na podporu udržitelné městské dopravy v Evropě. Sloučené kampaně přijmou název a logo Do the Right Mix a Evropský týden mobility zůstane jako každoroční zvýraznění aktivit.

Na nové platformě se budou moci potkat organizátoři Týdne mobility, místní orgány, nevládní organizace, skupiny občanů a mnoho dalších, aby předvedli své propagační iniciativy, našli inspirativní nápady a informační kampaň a také požádali o účast v soutěži Evropské komise – Ocenění v oblasti udržitelné městské mobility.

Také letos se do kampaně zapojují Zdravá města, obce a regiony. Seznam Zdravých měst, která se doposud ke kampani připojila, a odkazy na jejich nejzajímavější akce naleznete na stránce https://www.ZdravaMesta.cz/etm.

Seznam zapojených měst a informace o mezinárodních souvislostech kampaně naleznete na stránkách http://www.mobilityweek.eu/

Informace k ETM na stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/news_etm_2015

Národní síť Zdravých měst ČR společně s dalšími odbornými partnery uspořádala tiskovou konferenci k zahájení ETM v roce 2015. Tiskovou zprávu naleznete níže.

 

„Pocitové mapy“ – nová služba Národní sítě Zdravých měst

Asociace NSZM ČR nabízí od září tohoto roku zdarma svým členům novou službu – tzv. „pocitovou mapu“. Ta vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) v rámci veřejného fóra Zdravého města, obce či kraje. „Pocitové mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace - pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.“, informuje Mgr. Jiří Pánek (UPOL) na serveru PocitoveMapy.cz.

Svou pocitovou mapu, vytvořenou v rámci Fóra Zdravého města, obdrží dané město či region v běžném kancelářském formátu, případně jako GIS vrstvu. Národní síť Zdravých měst pak na příští rok připravuje vlastní mapový server, kde budou tyto mapy souhrnně k dispozici a bude je možné propojit s dalšími informacemi důležitými pro plánování a sledování situace ve městech, například v DataPlánu NSZM.

Aktivita je realizována za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP v rámci projektu NSZM ČR s názvem „Osvěta a vzdělávání pro obce, městské části a veřejnost k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí„.

<img alt=MZP logo

  Informace a střípky
 

Profil MA21 umožňuje Zdravým městům vzájemné porovnání a inspiraci

Výsledky metody kvality místní Agenda 21 (MA21) prezentují města, obce a regiony již řadu let v Databázi MA21. Doposud však nebylo možné efektivně porovnat praxi jednotlivých realizátorů MA21 a inspirovat se. NSZM ČR proto připravila "Profil MA21". Jedná se o unikátní nástroj, který umožní přehledné porovnání v mnoha faktorech, které mají v důsledku vliv na místní kvalitu života. 

V současnosti je možné vyhledat informace z více než dvaceti míst v ČR, které naplňují MA21 v kategorii „A“, „B“ nebo „C“. Velmi snadno si vyhledáte např. údaj na jaký úvazek je zaměstnán koordinátor MA21, v jakém je zařazen odboru, jakým způsobem probíhá na úřadech vzdělávání k metodám zapojování veřejnosti, jaké dílčí koncepce město v souvislosti s MA21 schválilo, jak vypadá interní grantový systém a mnoho dalšího.

Profil MA21 je určen zejména koordinátorům či politikům MA21 v jednotlivých obcích a regionech. Může ale přinášet podnětné informace také všem dalším zájemcům o MA21, a zejména řadu inspirací z praxe. Posuďte sami - a porovnávejte na Profilu MA21.

 

Sítě Zdravých měst Evropy se představují v nové publikaci WHO

V letních měsících roku 2015 byla vydána nová publikace Světové zdravotní organizace (WHO) na téma národní sítě Zdravých měst v evropském regionu - National Healthy Cities Networks in the WHO European Region, promoting health and well-being throughout Europe.

Materiál, na kterém dlouhodobě spolupracovali jednotliví koordinátoři národních sítí a který byl redigován ze strany WHO a jejích odborných institucí, v úvodu shrnuje zaměření, aktivity a vývoj hnutí Zdravých měst. Zaměřuje se na společné znaky, na směry rozvoje a na zacílení sítí Zdravých měst v jednotlivých zemích. Publikace současně představuje vybrané národní sítě, uvádí k nim nejen základní informace k počtu členů, kontakty a podobně, ale také jejich hlavní záměry, historii či plány do budoucna, stejně jako ukázky projektů či pilotní aktivity.

Česká republika zde má na straně 48 až 51 také svůj příspěvek, který mimo jiné zahrnuje téma hodnocení nejpokročilejších Zdravých měst z pohledu metody kvality místní Agenda 21.

Materiál je užitečnou a přínosnou inspirací nejen pro jednotlivá Zdravá města a jejich partnery, ale také další instituce či organizace, které se tématem rozvoje obcí a regionů aktivně zabývají.

Publikace v anglickém jazyce je ke stažení ZDE.

 

 

Zdravé městské části Prahy jednaly na magistrátě o dotacích a indikátorech

Dne 26. srpna 2015 proběhlo další ze setkání pracovní skupiny Zdravých městských částí i jiných realizátorů místní Agendy 21 (MA21) v rámci Hlavního města Praha. Akce proběhla ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.

Cílem setkání bylo nastavit systém podpory Zdravých městských částí Hl. města Prahy a diskutovat o postupu k vizi Zdravé Prahy v následujících letech.

Účastníci setkání projednali následující body:

• finanční podpora městských částí v realizaci místní Agendy 21 - dotační možnosti na rok 2016,

• problematika postupu městských částí a jejich hodnocení v rámci místní Agendy 21,

• nová publikace Hygienické stanice HMP - zpráva o zdraví obyvatel Prahy.

Jako hosté se akce zúčastnili: MUDr. Alena Šteflová za Kancelář WHO, Ing. arch. Marie Petrová za Pracovní skupinu pro MA21 a Ing. Anna Füleová za Hygienickou stanici HMP.

 

Zahraniční inspirace: Udržitelný rozvoj je značkou kvality měst ve Švýcarsku

Ve dnech 5. až 7. července 2015 proběhla studijní cesta zástupců Kanceláře NSZM ČR do švýcarského Lausanne. S dlouholetými odbornými partnery ze společnosti Equiterre si vyměnili zkušenosti z uplatňování udržitelného rozvoje v praxi měst i regionů. Díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce tak pokračuje spolupráce mezi oběma asociacemi, která započala již před několika lety.

Na dvoudenním pracovním jednání se představila nejen česká síť Zdravých měst a švýcarské sdružení Equiterre, ale své příspěvky přednesli i zástupci státní správy Švýcarska a úrovně kantonu.

Sdružení Equiterre, které je organizací s více než 30ti letou historií, spojuje jak obce, města a regiony, tak i neziskové a privátní organizace, které mají zájem o uplatňování udržitelného rozvoje. Spolupráce s Národní sítí Zdravých měst ČR je tak nasnadě. Tým Equiterre představil v Lausanne své aktuální projekty a aktivity. Mezi zajímavými projekty se objevilo hodnocení dopadů politik na zdraví (HIA) v oblasti azylové politiky či přístup k projektování a výstavbě lokalit k udržitelnému bydlení. Další inspirací byly například přístupy ke komunitním zahradám v městském prostředí a pojímání veřejného prostoru. Komunitní zahrady byly pojaty nejen z pohledu kvality urbánního prostředí, ale také plní roli inkluzivní či terapeutickou.

Na jednání byly zastoupeny i spolupracující národní a regionální švýcarské organizace. Josianne Maury, expertka švýcarského ministerstva "Kancelář územního rozvoje (ARE)", představila zkušenosti z programů a dotačních zdrojů na federální úrovni. Ministerstvo podporuje realizaci projektů pro udržitelný rozvoj měst a kantonů ve Švýcarsku, a také spolupráci mezi municipalitami a privátním sektorem. Zástupce kantonu Vaud, Gael Gillabert, představil metody, jakými se mezi sebou porovnávají města a kantony v uplatňování udržitelného rozvoje. Byla diskutována sada indikátorů UR a způsoby získávání dat či práce s výstupy. Inspirativní je také způsob hodnocení udržitelnosti projektů připravovaných jednotlivými městy či kantony ve Švýcarsku.

Švýcarská strana uvítala české zkušenosti ke všem uvedeným tématům. Zejména indikátory udržitelného rozvoje měst v Česku budou předmětem další spolupráce, stejně jako webové portály NSZM ČR a české celostátní systémy pro sdílení dobré praxe mezi municipalitami.

Aktivita byla součástí projektu Udržitelné-město.cz podpořeného z programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

logo.jpg

 

NSZM ČR prezentovala na "severské" konferenci Zdravých měst Evropy 2015

V nejseverněji položeném evropském Zdravém městě, finském Kuopiu, se na konci června 2015 konala již 26. konference zástupců Zdravých měst WHO z celého evropského regionu.

Ústředním tématem letošního ročníku bylo systémové zahrnutí tématu zdraví do všech připravovaných a realizovaných politik (Health In All Policies - HiaP). Dr. Agis Tsouros, dlouholetý ředitel mezinárodního programu Zdravá města WHO, ve svém úvodním slovu uvedl: „..zdraví je zásadní podmínkou, indikátorem i výstupem udržitelného rozvoje měst“. Dále hovořil o globálních výzvách pro oblast zdraví a jeho podpoře na místní úrovni. Celým setkáním se nesly diskuze o účinných partnerstvích napříč sektory i úrovněmi veřejné správy a o tom, jak nejlépe integrovat zdraví mezi klíčová strategická témata politických vedení měst a obcí. Stranou nezůstaly oblasti jako doprava, územní plánování či udržitelný turismus a jejich vazba na zdraví.

Zajímavý pohled a inspirace ze zámoří prezentovala Christine McLaren, která představila koncept „Šťastného města - Happy City“, který se úspěšně rozvíjí v kanadském Vancouveru. Česká Národní síť Zdravých měst a město Litoměřice prezentovaly hned v úvodní den konference systém české inovace v udržitelném rozvoji a zdraví na místní úrovni, např. hodnocení municipalit dle Kritérií místní Agendy 21 a čerstvé zkušenosti z auditu udržitelného rozvoje kategorie „A“, do které se v letošním roce Litoměřice hlásí.

Hlavním bodem prezentace NSZM ČR byla Databáze strategií a její využitelnost pro strategické řízení k udržitelnému rozvoji a zdraví. Databáze je nejen národní knihovnou strategických dokumentů, ale za její pomoci lze velice efektivně vyhledávat napříč dokumenty na národní, regionální i místní úrovni i jednotlivá témata – například právě téma zdraví či jeho detailnější podtémata. Databáze strategií je rozvíjena v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, které finančně podpořilo mezinárodní propagaci Databáze prostřednictvím prezentace zástupce NSZM na celoevropské konferenci.

Účastníci odborné sekce v rámci konference ocenili nejen systémový přístup a spolupráci NSZM ČR s resorty na národní úrovni, ale rovněž integrovaný pohled na vyhodnocování postupu měst a obcí v České republice k udržitelnému rozvoji. Bylo zde možné porovnat tyto zkušenosti s jinými přístupy, např. z města Cork v Irsku či města Pécs v Maďarsku, která pro vyhodnocování a monitoring využívají celoplošné průzkumy v rámci zdravotních plánů.

Letošní konference se zúčastnilo více než 300 zástupců Zdravých měst WHO v Evropě a jejich národních sítí.

Dotace na rozvoj Databáze strategií v roce 2015 byla poskytnuta ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.

logo.jpg

 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR
Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2015
  WHO Healthy Cities Project