Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VI-IX/2015

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za uplynulé letní měsíce
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Podzimní škola NSZM: Finanční zdroje pro Zdravá města, obce a regiony

Ve dnech 21. - 23. října 2015 se ve Zdravém městě Znojmo uskuteční Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí. Akci zahájí úvodní seminář, který představí novinky v místní Agendě 21 a inspirace i zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Na akci budou představeny a konzultovány nástroje a metodické postupy pro uplatňování udržitelného rozvoje na místní či regionální úrovni a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

..čti více

Evropský týden mobility: Letos pod heslem “VYBER. ZMĚŇ. ZKOMBINUJ.“

Zdravá města, obce a regiony jsou opět u toho. V letošním roce probíhá kampaň EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY (16. – 22. září) na téma multimodalita - s heslem "Vyber. Změň. Zkombinuj". Evropský týden mobility a kampaň Do the Right Mix se slučují na podporu udržitelné městské mobility. Cílem sloučení je rozšířit a doplnit zavedený formát Evropského týdne mobility s celoroční činností a vytvořit jednotnou online komunitu zaměřenou na podporu udržitelné městské dopravy v Evropě. Sloučené kampaně přijmou název a logo Do the Right Mix a Evropský týden mobility zůstane jako každoroční zvýraznění aktivit.

..čti více

„Pocitové mapy“ – nová služba Národní sítě Zdravých měst

Asociace NSZM ČR nabízí od září tohoto roku zdarma svým členům novou službu – tzv. „pocitovou mapu“. Ta vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) v rámci veřejného fóra Zdravého města, obce či kraje. „Pocitové mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace - pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.“, informuje Mgr. Jiří Pánek (UPOL) na serveru PocitoveMapy.cz.

..čti více

Stalo se

Sítě Zdravých měst Evropy se představují v nové publikaci WHO

V letních měsících roku 2015 byla vydána nová publikace Světové zdravotní organizace (WHO) na téma národní sítě Zdravých měst v evropském regionu - National Healthy Cities Networks in the WHO European Region, promoting health and well-being throughout Europe. Materiál, na kterém dlouhodobě spolupracovali jednotliví koordinátoři národních sítí a který byl redigován ze strany WHO a jejích odborných institucí v úvodu shrnuje zaměření, aktivity a vývoj hnutí Zdravých měst.

..čti více

Zdravé městské části Prahy jednaly na magistrátě o dotacích a indikátorech

Dne 26. srpna 2015 proběhla další ze setkání pracovní skupiny Zdravých městských částí i jiných realizátorů místní Agendy 21 (MA21) v rámci Hlavního města Praha. Akce proběhla ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Cílem setkání bylo nastavit systém podpory Zdravých městských částí Hl. města Prahy a diskutovat o postupu k vizi Zdravé Prahy v následujících letech.

..čti více

Zahraniční inspirace: Udržitelný rozvoj je značkou kvality měst ve Švýcarsku

Ve dnech 5. až 7. července 2015 proběhla studijní cesta zástupců Kanceláře NSZM ČR do švýcarského Lausanne. S dlouholetými odbornými partnery ze sdružení Equiterre si vyměnili zkušenosti z uplatňování udržitelného rozvoje v praxi měst i regionů. Díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce tak pokračuje spolupráce mezi oběma asociacemi, která započala již před několika lety. Na dvoudenním pracovním jednání přednesli své příspěvky i zástupci státní správy Švýcarska a úrovně kantonu.

..čti více

NSZM ČR prezentovala na "severské" konferenci Zdravých měst Evropy 2015

V nejseverněji položeném evropském Zdravém městě, finském Kuopiu, se na konci června 2015 konala již 26. konference zástupců Zdravých měst WHO z celého evropského regionu. Konference se zúčastnilo více než 300 účastníků. Ústředním tématem letošního ročníku bylo systémové zahrnutí tématu zdraví do všech připravovaných a realizovaných politik (Health In All Policies - HiaP). Dr. Agis Tsouros, dlouholetý ředitel mezinárodního programu Zdravá města WHO, ve svém úvodním slovu uvedl: „..zdraví je zásadní podmínkou, indikátorem i výstupem udržitelného rozvoje měst“. Dále hovořil o globálních výzvách pro oblast zdraví a jeho podpoře na místní úrovni.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2015

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.