Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

V/2015

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc červen.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Dotační zdroje, participativní rozpočty a zapojení mládeže na Škole NSZM ČR v Jilemnici

Ve dnech 17. - 19. června 2015 se v Jilemnici setkalo více než 80 zástupců měst, obcí a regionů, kteří diskutovali a sdíleli své zkušenosti z praxe. Letní školu Zdravých měst zahájil úvodní seminář, který představil zajímavé inspirace či aktivity obcí a odborných partnerů. V úvodu byly prezentovány nástroje a aktuality k udržitelnému rozvoji, především možnosti financování a nejbližší plánované výzvy.

..čti více

Zdravá Praha: Setkání Zdravých městských částí v rámci Týdne udržitelného rozvoje

Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 se uskutečnilo ve čtvrtek 4. června 2015 v Radničním klubu na Staroměstské radnici. Akce proběhla v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje a jejím cílem bylo sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi vzájemné spolupráce. Setkání zahájila Anna Kárníková za Radu vlády pro udržitelný rozvoj a radní Radek Lacko za Hlavní město Praha.

..čti více

Zdravá města uspěla v soutěži Obec přátelská rodině

Soutěž Obec přátelská rodině podporuje prorodinné aktivity na úrovni místních samospráv nejen oceněním těch nejlepších v každém roce, ale také formou finančních dotací. V kategorii sídel od 10 tisíc do 50 tisíc obyvatel získalo ocenění Obec přátelská rodině za rok 2014 Zdravé město Třebíč. V kategorii měst a obcí do 1 tisíce obyvatel se na druhém místě umístila Zdravá obec Věžnice. Zástupci oceněných měst a obcí převzali 26. května 2015 diplomy a šeky z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové. Soutěž Obec přátelská rodině vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR.

..čti více

Ve Zdravých městech proběhla v červnu kampaň Dny bez úrazů

Každoročně na začátku června probíhá ve Zdravých městech, obcích a regionech preventivní osvětová kampaň Dny bez úrazů. Kampaň vychází z předpokladu, že úrazům lze pomocí prevence účinně předcházet. Dny bez úrazů nabídly řadu akcí, během kterých se děti učily, jak se bezpečně pohybovat v dopravě, ale také na hřišti, v přírodě a doma. Kampaň zahrnuje také aktivity pro další skupiny obyvatel ohrožených úrazy, například seniory. Nedílnou součást kampaně tvoří také praktický nácvik první pomoci při úrazu.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2015

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.