Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IV/2015

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíce duben a květen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v blízké budoucnosti.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Pravidelná konference evropských Zdravých měst proběhne v červnu ve finském Kuopio

Zdravá města z Česka budou na konferenci prezentovat strategický postup municipalit ke zdraví a udržitelnému rozvoji. Hlavním tématem celoevropské akce WHO, která se uskuteční ve dnech 24.-26. června, bude „politická volba pro Zdravá města“ ve vazbě na právě probíhající VI. fázi Projektu Zdravé město. Dílčí tematické bloky konference se zaměří na přesahy podpory zdraví do souvisejících oblastí, rovný přístup a odolnost během života s důrazem na zdraví žen a starších lidí či na zdravotní plány měst, inovace a technologie podporující tělesnou aktivitu a aktivní život obecně. Konference je určena zástupcům evropských Zdravých měst a jejich sítí.

..čti více

Zdravá města se připojují k mezinárodní kampani Světový den bez tabáku

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se hlásí také členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Letošní ročník kampaně se celosvětově zaměřuje především na téma nezákonného obchodu s tabákovými výrobky.

..čti více

Stalo se

Metody kvality a strategické řízení na tematické Sekci Zdravých měst

Ve čtvrtek 21. května 2015 proběhla v Praze na Novotného lávce Tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Akce představila téměř stovce účastníků problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe obcí. Byly prezentovány unikátní postupy ke kvalitě veřejné správy, např. procesní řízení v praxi úřadu, systém posuzování projektů města a příprava rozpočtu či tvorba územního plánu se zapojením veřejnosti.

..čti více

Nová publikace NSZM: Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Národní síť Zdravých měst ČR vydala novou publikaci na velmi aktuální téma – udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Jejím autorem je Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD., uznávaný teoretik a zkušený praktik v řadě oblastí veřejné správy. Cílem publikace je shromáždit poznatky, příklady a dobré praxe k problematice zdravého finančního řízení, ve vztahu k principům udržitelného rozvoje.

..čti více

Litoměřice, Chrudim a Vysočina budou po další dva roky předsedat Zdravým městům

Účastníci Jarního zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR, které se uskutečnilo v sále zastupitelstva Magistrátu hl. města Prahy, zvolili do vedení asociace asociaci za předsednické Město Litoměřice, jako místopředsedy Město Chrudim a Kraj Vysočina. Jedná se o nejpokročilejší Zdravá města a kraj v České republice podle mezinárodních kritérií místní Agendy 21.

..čti více

Inspirace pro nové zastupitele - otevřený seminář Zdravých měst na pražském magistrátu

Jarní Valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM), která proběhla 28. dubna 2015 ve velkém sále pražského magistrátu, předcházelo otevřené diskusní setkání k příkladům v oblasti kvalitního řízení obcí, zapojování veřejnosti, energetických úspor, spolupráce s mladými, zklidnění dopravy či v mnohých dalších tématech z praxe měst. Valná hromada NSZM následně přijala nové členy.

..čti více

Výroční zpráva NSZM ČR 2014: Zdravá města (nejen) v číslech a datech

115 konzultací pro členy v místě – 49 Fór pro veřejnost s 3500 účastníky - 20 Fór pro mladé – 7 celostátních akcí k dobré praxi – 10 akreditovaných vzdělávání - 419 strategií - 260 příkladů dobré praxe - 10 Zpravodajů... a mnohem více naleznete ve zbrusu nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2014. Prohlédněte si naši "výročku" na webu. Nebo ji získejte v graficky kvalitní tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2015.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2015

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.