Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.  


III/2015
  Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc březen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


  Připravuje se
 

Diskusní setkání pro nové zastupitele: "Projekt Zdravé město - cesta k úspěchu"

Přijďte se dozvědět odpovědi na Vaše otázky od těch nejpovolanějších - zkušených politiků Zdravých měst, obcí a krajů.

Na otevřeném diskusním setkání Národní sítě Zdravých měst ČR, které proběhne dne 28. dubna od 10 hod. na pražském magistrátu se nechte inspirovat a nacházejte dobré příklady v oblasti kvalitního řízení obcí, zapojování veřejnosti, energetických úspor, spolupráce s mladými, zklidnění dopravy či v mnohých dalších tématech z praxe měst.

Akce je otevřeným diskusním blokem pro všechny zájemce o dané téma, plynule na ni navazuje Valná hromada Národní sítě Zdravých měst, určená členům této asociace.

Více informací k času, místu konání a registraci na uvedený otevřený diskusní blok Valné hromady NSZM ČR ZDE.

 

Zdravá města se zapojí do oslav Dne Země

Den Země, který každoročně připadá na 22. duben, je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního prostředí. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických, v České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojí Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se bude konat řada osvětových akcí k tématu ochrany životního prostředí. 

Zdravá města a obce připravují bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost. Akce budou zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale proběhnou také jarní úklidy a další zkrášlovací aktivity. Pro děti budou připraveny zábavné ekovýchovné programy. Na místních ekojarmarcích si mohou zájemci zakoupit faitradové výrobky i typické regionální produkty.

  Informace a střípky
 

Národní sítě Zdravých měst z celé Evropy jednaly v Milánu

Po necelém roce se opět sešli zástupci národních sítí Zdravých měst, tentokráte v italském Milánu, tak aby na tomto pracovním jednání diskutovali aktuální otázky spojené s dalším rozvojem Zdravých měst, obcí a regionů v evropském regionu. Setkání, které proběhlo od 24. do 26. března 2015, připravila italská síť Zdravých měst ve spolupráci s Městem Miláno a pověřenými zástupci Evropské kanceláře WHO (Světová zdravotní organizace) a zúčastnilo se jej celkem 14 národních koordinátorů a řada dalších expertů na problematiku podpory zdraví.

Zástupci jednotlivých zemí představili své aktuální přístupy a aktivity, diskutovali klíčové kompetence národních koordinátorů či možnosti národních sítí podporovat svá členská města. Byl zmíněn příklad Estonska, které téma zdraví výrazně akcentovalo v rámci přípravy na čerpání evropských fondů – podávání žádostí o projekty podmínilo existencí zdravotního profilu dané obce. V prezentaci Izraele bylo možné se inspirovat metodikou, která byla využita pro hodnocení odolnosti (rezilience) komunit - tedy, změření toho, jak je daná komunita díky své sociální soudržnosti a propojení schopná čelit případným hrozbám, rizikům či krizovým situacím. Koordinátoři diskutovali k možné mezinárodní spolupráci a ke sdílení dobré praxe.

Zajímavé publikace a další osvětové nástroje využitelné v praxi měst představili zástupci sub-sítě WHO, která se zabývá otázkou rovnosti ve zdraví (Health Equity). Tato skupina připravila mj. několik PowerPointových prezentací, které mohou být využity pro uchopení tématu v praxi. Další zajímavé publikace a materiály využitelné nejen pro podporu zdraví na úrovni obcí či regionů jsou k nalezení na této stránce WHO.

Koordinátoři evropských sítí dále diskutovali například ke způsobu oslovení a aktivního zapojení nově zvolených politiků do uplatňování zdraví a udržitelného rozvoje v praxi. Byly také zmíněny dvě stovky případových studií z celé Evropy, které Evropská regionální kancelář WHO obdržela od svých členů a které představují praktické a osvědčené příklady intervencí a projektů v oblasti zdraví.

Na setkání se sešli zástupci národních sítí Zdravých měst z České republiky, Dánska, Izraele, Německa, Rakouska, Velké Británie, Francie, Řecka, Španělska, Lotyšska, Turecka, Švédska a Baltské asociace sítí Zdravých měst a spolupracujícího centra WHO v Belfastu. Další setkání WHO, tentokráte tradiční mezinárodní konference pro všechna Zdravá města a další zájemce o téma proběhne na konci června 2015 ve finském Kuopiu.

 

Světový den zdraví se letos zaměřil na bezpečnost potravin

Světová zdravotní organizace (WHO) vyhlásila 7. duben Světovým dnem zdraví. Kampaň, ke které se hlásí také Zdravá města, je každý rok zaměřena na jedno konkrétní téma. Letos byla tématem Světového dne zdraví bezpečnost potravin. Podle informací WHO jsou potraviny obsahující škodlivé bakterie, viry, parazity nebo chemické substance zodpovědné za více než 200 druhů chorob. Kampaň se snaží upozornit na skutečnost, že zvláště v globalizovaném světě je nutné zajistit bezpečnost potravin ve všech krocích dlouhého řetězce putování potravin od jejich samotného vzniku až k vlastní konzumaci. Propagátorem kampaně je také Státní zdravotní ústav, který připravil pro žáky krátké instruktážní video a soutěž.

Více informací k tématu letošního Světového dne zdraví včetně odkazů na další zdroje naleznete na stránkách Kanceláře WHO v České republice. Edukační materiály Státního zdravotního ústavu naleznete zde. Mezi odborné partnery NSZM ČR patří také Ministerstvo zemědělství, které provozuje Informační centrum bezpečnosti potravin.

 

Jarní škola Zdravých měst v Táboře přivítala rekordní počet účastníků

Ve dnech 18. - 20. března 2015 se ve Zdravém městě Tábor uskutečnila Jarní škola Zdravých měst. Akci navštívilo více než 120 zástupců měst, obcí a regionů ČR.

Na úvodním semináři byly představeny zajímavé inspirace ze Zdravých měst či kampaně a služby asociace i spolupracujících organizací. Petr Švec, ředitel NSZM ČR, představil novinky Národní sítě Zdravých měst, například nový tematický portál Město mladým (www.MestoMladym.cz), publikaci Milana Půčka k udržitelnému finančnímu řízení či využití pocitových map na Fórech Zdravých měst. Marie Petrová, tajemnice PS MA21, seznámila účastníky s hodnocením MA21 a naplňováním kritérií k jednotlivým kategoriím MA21 v roce 2015. Ondřej Kolínský z Úřadu vlády ČR informoval o Evropském týdnu udržitelného rozvoje (30.5.-5.6.2015), jehož cílem je přiblížit veřejnosti téma a otázky udržitelného rozvoje či obeznámit s možnostmi participace na veřejném dění. Města a obce vyzval k zapojení se do této celoevropské kampaně.

Za hostitelské město přivítal účastníky akce tajemník Lubomír Šrámek. Zdravá města ocenil jako dobrou platformu pro výměnu a sdílení zkušeností a dobré praxe. Představil také nejzajímavější aktivity města, např. opatření k ekologizaci městského úřadu, zapojování a komunikaci s občany či zkušenosti s využitím CNG. Dále táborští prezentovali řešení cyklistické dopravy ve městě či obnovu a zlepšování kvality vody rybníku Jordán.

Jan Sedláček, starosta obce Křižánky a místopředseda Sdružení místních samospráv ČR, prezentoval projekt Rok v obci. Cílem projektu je pomáhat starostům malých obcí s jejich vedením, např. také provozováním právní poradny či vydáním brožury Rukověť starosty. Jakub Vebr ze Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER seznámil s projektem zaměřeným na mládež, jehož cílem je mladým objasnit pojem udržitelnosti, Miléniové cíle udržitelného rozvoje či napomoci pochopení globálních souvislostí. V závěru dopoledního bloku prezentoval Leoš Gál, předseda České Technologické Platformy Biopaliv, nástroj RESTEP – interaktivní mapu obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice.

Odpolední blok otevřel Josef Novák ze společnosti CI2 prezentací věnovanou indikátorům udržitelného rozvoje měst v kontextu MA21. Následoval Jiří Pánek z Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého s tvorbou a využitím pocitových map a možnostmi jejich propojení s Fóry Zdravých měst. Po prezentacích si účastníci mohli vybrat z metodických bloků pro začátečníky či pokročilé s tématy kvalitních postupů strategického i komunitního plánování a řízení v obcích.

Následující dny Jarní školy se uskutečnily praktické tréninky včetně nácviku práce s informačním systémem DataPlán a individuálních konzultací. 

Fotodokumentaci a prezentace z akce naleznete v nejbližších dnech ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg

 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR
Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Sledujte také ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2015
  WHO Healthy Cities Project