Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.  


IV/2014
  Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc duben
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


  Připravuje se
 

Letní škola NSZM ČR 2014: Strategické řízení obcí a budoucnost sídlišť

NA AKCI BUDOU ZVEŘEJNĚNY INFORMACE O NOVÉM FINANČNÍM ZDROJI PRO ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY!

Ve dnech 18. – 20. června 2014 se ve Zdravém městě Turnov uskuteční Letní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Letní školu zahájí úvodní seminář, věnovaný tematice strategického plánování a řízení měst a obcí. Na akci budou prezentovány příklady dobré praxe z jednotlivých měst i regionů a také zajímavé aktivity odborných partnerů. Zazní například příspěvky na téma příprava krajského strategického plánu, transformace panelových sídlišť, bezpečná doprava a další. Na odpolední část je připraven metodický blok k realizaci místní Agendy 21 a konzultace pro začátečníky a pokročilé. Pro zájemce je rovněž připraven speciální blok, který rozvine dopoledne diskutované téma - možnosti transformace panelových sídlišť.

Druhý den Letní školy se uskuteční praktické tréninky pro začátečníky a pokročilé. Blok pro začátečníky bude zaměřen na medializaci a PR, účastníci si procvičí komunikaci s médii a práci na PR Zdravého města a MA21. Pokročilí účastníci Školy se budou věnovat týmové práci a nácviku řešení problémových situací v práci koordinátora. Během závěrečného třetího dne proběhne nácvik práce se systémem DataPlán a individuální konzultace na zvolené téma.

Program akce a registraci naleznete ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR "Strateg-2", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Otevřená sekce Zdravých měst: Jak mohou města spolupracovat s mladými lidmi?

Ve čtvrtek 15. května 2014 se ve Zdravém městě Litoměřice uskuteční Tematická sekce Zdravých měst, věnovaná tématu zapojování mladé generace do rozvoje měst. Akce představí postupy, aktivity i příklady dobré praxe pro aktivizování a zapojování mládeže do rozvoje obcí. Zajímavé aktivity studentských zastupitelstev a parlamentů představí zástupci měst Litoměřice a Turnov. Zástupci Moravské Třebové se podělí o své zkušenosti s pořádáním kulatého stolu pro mladé k aktuálnímu důležitému tématu – zaměstnanost mladých. Akce se zúčastní i samotní mladí lidé, kteří zhodnotí své zapojení do aktivit a spolupráci s městem.

Odpolední blok bude věnován možnostem získávání zdrojů na mládežnické aktivity. Tematická sekce bude zakončena závěrečnou diskusí se všemi prezentujícími. Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.), zástupcům organizací pracujících s mládeží a v neposlední řadě samotným mladým lidem i všem dalším zájemcům, kterým není život ve městě lhostejný.  

Program akce a registraci naleznete ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!",  který je realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Kampaň "Světový den bez tabáku" se letos bude věnovat dani u tabákových výrobků

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se hlásí také členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Letošní ročník kampaně se celosvětově zaměřuje především na téma zvyšování spotřební daně na tabákové výrobky jako nástroje ke snížení jejich užívání za strany konzumentů.

Ve Zdravých městech, obcích a regionech se tradičně chystá řada osvětových akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou tematikou i další akce zaměřené na prevenci kouření, především u dětí a mladistvých.

  • Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani Den Země prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace.
  • Programy kampaně Světový den bez tabáku ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.ZdravaMesta.cz/dbt.
 

Také letos proběhne v řadě Zdravých měst "Férová snídaně"

Letošní Férová snídaně, propagující principy fair trade, proběhne 10. května na řadě míst České republiky včetně Zdravých měst. Akce si klade za cíl propagovat nákup výrobků zejména ze zemí třetího světa za spravedlivé ceny vůči jejich výrobcům. Účastí na Férové snídani dávají lidé najevo podporu odpovědné spotřebě, důstojné práci a dodržování lidských práv. Principem Férové snídaně je příprava jakéhokoli pokrmu z "fairtradových" surovin a jeho společná konzumace na veřejném místě v obci, například v parku formou pikniku. Je také možné využít místních surovin, princip férového obchodu je podobný jako podpora lokálních a regionálních výrobků přímo v ČR. Účastí na Férové snídani slaví tisíce lidí Světový den pro fair trade.

Podrobné informace a přehled míst, kde se letos Férová snídaně uskuteční, naleznete na stránce www.ferovasnidane.cz. Férová snídaně proběhne v těchto Zdravých městech: BrnoHodonín, Kroměříž, Litoměřice, Mladá Boleslav, Opava, Orlová, Pelhřimov, Prostějov, Příbram, Šternberk, Štětí, Tábor, Třebíč, Turnov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Velké Meziříčí a Vsetín.

  Informace a střípky
 

NSZM ČR má více než 10.000 sledujících na Facebooku

Na konci dubna 2014 dosáhla sledovanost Facebooku Národní sítě Zdravých měst rekordního počtu 10.000 sledujících osob (označení "like"). V podmínkách ČR se jedná o velice dobrý výsledek v segmentu nekomerčních stránek. Facebook využívá NSZM k propagaci již od roku 2011.

"Směřujeme tímto způsobem informace k široké veřejnosti, zejména k mládeži, která je nejčastějším uživatelem těchto stránek NSZM. V rámci sociální sítě je naše asociace propojena také například s mnoha knihovnami po celém Česku a se stovkami zahraničních fanoušků. Jubilejním desetitisícím sledujícím se stala paní ředitelka MAS Světovina z Plzeňského kraje. Děkujeme všem, kdo mají zájem o informace ze Zdravých měst, obcí a regionů," říká ředitel NSZM ČR Petr Švec.

 

Na pražském magistrátu se představili noví členové NSZM ČR

Dne 28. dubna 2014 se v prostorách Magistrátu hl. města Prahy uskutečnilo Jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR 2014. V úvodu zasedání se představili noví členové asociace. Nejprve vystoupil radní hlavního města Prahy Martin Dlouhý, který účastníky na půdě magistrátu uvítal a následně stručně představil Hlavní město Praha jako člena NSZM ČR. Dále následovaly krátké prezentace městské části Praha 20 – Horní Počernice, měst Znojmo a Šlapanice, obcí Pištín a Chelčice. Valná hromada dále schválila přijetí nových členů, obcí Rudíkov a Věžnice. Ke konci dubna 2014 má NSZM ČR celkem 117 členských municipalit, přičemž Projekt Zdravé město, obec, region WHO má vliv již na 56 % populace České republiky.

Na zasedání Valné hromady byla projednána významná témata související s mezinárodním Projektem Zdravé město, místní Agendou 21 a službami asociace pro členy. Byl vyhodnocen rok 2013, hospodaření asociace a představena Výroční zpráva. Byly též uvedeny výsledky spolupráce asociace na národní i mezinárodní úrovni, projednána spolupráce s odbornými partnery a nastíněn návrh Strategie NSZM ČR na období 2015 – 2030, s výhledem do roku 2050.

Před samotným začátkem zasedání Valné hromady se uskutečnil informační a diskusní blok na téma "Společenská odpovědnost (CSR) a odpovědné zadávání veřejných zakázek v prostředí veřejné správy", který byl věnován možnostem, metodikám a dobré praxi v tématu společenské odpovědnosti, které má přímou souvislost s Projektem Zdravý kraj. Postup uplatňování zásad společenské odpovědnosti na krajské úrovni prezentovali radní Jihomoravského kraje Antonín Tesařík a Helena Kmentová z útvaru řízení kvality.

Téma odpovědného zadávání veřejných zakázek prezentoval Petr Sokol ze společnosti Nová Ekonomika. Klíčovou myšlenkou odpovědného zadávání je skutečnost, že instituce veřejné správy a místní samosprávy mohou v rámci systému nákupů výrobků a služeb získat také přidanou hodnotu v podobě pozitivního dopadu na sociální a životní prostředí. V podmínkách ČR chybí dostatek zkušeností s odpovědným zadáváním veřejných zakázek, zejména v případě externě financovaných projektů. NSZM ČR se bude tímto tématem nadále zabývat. Ve spolupráci s odbornými partnery bude asociace propagovat příklady dobré praxe, které mohou být inspirací pro Zdravá města, obce a regiony.

Prezentace z akce a fotografie naleznete ZDE.

 

Oslavy Dne Země 2014 podpořily desítky Zdravých měst

Také letos se členové NSZM připojili k mezinárodní kampani Den Země, která připadá na 22. duben. Zdravá města připravila bohatý program pro širokou veřejnost, zaměřený na propojení místních a globálních témat. Na akcích si jejich účastníci mohli zakoupit faitradové výrobky za spravedlivou cenu od producentů ze zemí třetího světa, ale také typické regionální produkty z různých koutů České republiky. Obyvatelé měst a obcí se zapojili do čištění studánek, potoků a řek, ale mohli také navštívit přednášky o vodě v krajině, povodních a změnách klimatu. Do aktivit souvisejících s oslavami Dne Země se zapojila řada odborných partnerů.

Programy oslav Dne Země ve Zdravých městech, obcích a regionech: www.ZdravaMesta.cz/dze

Tisková zpráva NSZM ČR: Oslavy Dne Země připomínají téma ochrany životního prostředí v obcích a regionech

 

Evropské sítě Zdravých měst v dubnu 2014 v Kodani. O čem se jednalo?

Po necelém roce se opět sešli zástupci národních sítí Zdravých měst v dánské Kodani, aby na pracovním setkání diskutovali aktuální otázky spojené s rozvojem Zdravých měst, obcí a regionů v evropských zemích, Rusku a Izraeli. Setkání, které proběhlo od 2. do 4. dubna 2014, hostila Evropská kancelář WHO (Světová zdravotní organizace) a zúčastnilo se jej celkem 14 národních koordinátorů i řada dalších expertů na problematiku podpory zdraví.

Hlavním tématem byla nová strategie Zdraví 2020 - dlouhodobý plán, který má za cíl zlepšit podmínky pro život ve městech, kde má podle některých předpovědí žít do roku 2030 téměř 80 % světové populace. Jak zdůraznil dr. Agis Tsouros, ředitel jedné z významných divizí WHO (Division of Policy and Governance for Health and Well-being), „dnes je to otázka demokracie, svobodného přístupu ke zdraví a podmínkám, které ho podmiňují“. Zdraví by mělo být nedílnou součástí „dobrého vládnutí“ a toto téma by mělo figurovat prakticky ve všech politikách, ať již je to doprava či životní prostředí nebo energetika.

Důležitým tématem byla také nová, již VI. fáze realizace myšlenek Zdravých měst v letech 2014-2018, která bude zaměřena na další integraci programů podpory zdraví na místní úrovni a jejich užší propojení s národními strategiemi a koncepcemi. Zástupci jednotlivých zemí představili své přístupy a postupy, které hodlají uplatnit v této nové fázi, diskutovali klíčové kompetence národních koordinátorů či možnosti národních sítí podporovat své členské municipality. Tématem byla opět i mezinárodní spolupráce evropských sítí, sdílení dobré praxe i mezinárodní projekty z nového programu EU Horizont 2020.

Na setkání se sešli zástupci národních sítí Zdravých měst z Dánska, Izraele, Německa, České republiky, Francie, Řecka, Norska, Finska, Chorvatska, Lotyšska, Ruska, Španělska, Turecka a Baltské asociace sítí Zdravých měst a spolupracujícího centra WHO v Belfastu, ve Spojeném království.

 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

  WHO Healthy Cities Project