Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IV/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc duben
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Otevřená sekce Zdravých měst: Jak mohou města spolupracovat s mladými lidmi?

Ve čtvrtek 15. května 2014 se ve Zdravém městě Litoměřice uskuteční Tematická sekce Zdravých měst, věnovaná tématu zapojování mladé generace do rozvoje měst. Akce představí postupy, aktivity a příklady dobré praxe pro aktivizování a zapojování mládeže do rozvoje měst a obcí. Fungování a zajímavé aktivity studentských zastupitelstev a parlamentů představí zástupci měst Litoměřice a Turnov. Zástupci Moravské Třebové se podělí o své zkušenosti s pořádáním kulatého stolu pro mladé k aktuálnímu důležitému tématu – zaměstnanost mladých. Akce se zúčastní i samotní mladí lidé, kteří zhodnotí své zapojení do aktivit a spolupráci s městem.

..čti více

Kampaň "Světový den bez tabáku" se letos bude věnovat dani u tabákových výrobků

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se hlásí také členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Letošní ročník kampaně se celosvětově zaměřuje především na téma zvyšování spotřební daně na tabákové výrobky jako nástroje ke snížení jejich užívání za strany konzumentů. Programy kampaně ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.zdravamesta.cz/dbt.

..čti více

Také letos proběhne v řadě Zdravých měst "Férová snídaně"

..čti více

Stalo se

NSZM má více než 15.000 sledujících na Facebooku

Na začátku září 2018 dosáhla sledovanost Facebooku Národní sítě Zdravých měst rekordního počtu 15.000 "lajků". V podmínkách ČR se jedná o velice dobrý výsledek v segmentu nekomerčních stránek. Facebook využívá NSZM k propagaci již od roku 2011.

..čti více

Na pražském magistrátu se představili noví členové NSZM ČR

Dne 28. dubna 2014 se v prostorách Magistrátu hl. města Prahy uskutečnilo Jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR 2014. V úvodu zasedání se představili noví členové asociace. Na jednání byla dále projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agendou 21 a služby asociace pro členy. Byl vyhodnocen rok 2013, hospodaření asociace a představena Výroční zpráva. Byla projednána spolupráce s odbornými partnery a nastíněn návrh Strategie NSZM ČR na období 2015 – 2030, s výhledem do roku 2050.

..čti více

Oslavy Dne Země 2014 podpořily desítky Zdravých měst

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konaly osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti.

..čti více

Evropské sítě Zdravých měst v dubnu 2014 v Kodani. O čem se jednalo?

Po necelém roce se opět sešli zástupci národních sítí Zdravých měst v dánské Kodani, aby na pracovním setkání diskutovali aktuální otázky spojené s rozvojem Zdravých měst, obcí a regionů v evropských zemích, Rusku a Izraeli. Setkání, které proběhlo od 2. do 4. dubna 2014, hostila jej Evropská kancelář WHO (Světová zdravotní organizace) a zúčastnilo se jej celkem 14 národních koordinátorů a dále expertů na problematiku podpory zdraví.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.