Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

X/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období
nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech. Přinášíme také souhrn z dění v NSZM za měsíc říjen.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Konference NSZM ČR 2012: Nejlepší místní Agendy 21 se představí na přehlídce v Praze

..čti více

Stalo se

V Praze se uskutečnil mezinárodní seminář o kvalitě městského prostředí

Dne 6. listopadu 2012 se v Praze v Centru DOX uskutečnil zajímavý seminář s mezinárodní účastí s názvem „Město, které (si) tvoříme“. Akce byla uspořádána nadací Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a Centrem kvality bydlení. Více než stovku účastníků oslovili zástupci z řad architektů, občanských iniciativ, měst a obcí, ale také developerů a investorů. V dopolední části programu proběhla panelová diskuse s českými i zahraničními odborníky, odpolední část probíhala ve dvou paralelních pracovních skupinách. První se zabývala tématem „Obytné město“ a zazněly zde příspěvky, které se zabývaly možnostmi, jak ovlivnit podobu městského prostředí. Skupina k tématu „Město více generací“ se zaměřila na sociální aspekty života ve městech.

..čti více

Ministři zdravotnictví evropských zemí přijali novou strategii na podporu zdraví a blahobytu „Zdraví 2020“

Nová strategie "Zdraví 2020", která podporuje integraci a harmonizaci aktivit směřujících k podpoře zdraví a blahobytu napříč odvětvími na lokální, národní i mezinárodní úrovni, byla schválena v rámci jednání Regionálního výboru Světové zdravotní organizace (WHO) pro Evropu na Maltě dne 12. září 2012. Strategie se zaměřuje na hlavní problémy 53 členských států regionu, především na nerovnosti ve zdraví, finanční krizi a související snižování veřejných výdajů ve zdravotnictví a nárůst výskytu chronických neinfekčních onemocnění. Přijetí nové strategie vychází z předpokladu, že další vývoj veřejného zdravotnictví je možný pouze za spolupráce všech složek společnosti a všech úrovní státní správy.

..čti více

Informace o Zdravých městech a místní Agendě 21 v časopisu Veřejná správa

Odborný časopis Veřejná správa se ve svém posledním čísle věnuje také právě probíhajícím "kontrolám na místě" a chystané "Přehlídce nejlepších místních Agend 21". Dvoustránkový článek pojednává o mezinárodních i národních souvislostech místní Agendy 21, výhodách této osvědčené metody kvality nebo metodice pro hodnocení kategorie "A" MA21. V dalších číslech časopisu Veřejná správa budou popsány konkrétní zkušenosti z měst, která testovala kategorii "A" MA21, zda postupují udržitelně – jak dopadla v jednotlivých oblastech rozvoje a co jim testování kritérií nejvyšší kategorie přineslo.

..čti více

Fórum Zdravého města je prostorem k diskusi o nejžhavějších problémech

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.