Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z měsíce března 2012 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Zdravá města a obce se chystají na oslavy Dne Země

Den Země je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního prostředí. Poprvé se Den Země slavil 22. dubna 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích a do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojují Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konají osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale také třeba ekojarmarky, jarní úklidy nebo akce zaměřené na problematiku úspor energie.

..čti více

Světový den zdraví již 7. dubna!

..čti více

Stalo se

NSZM prezentovala na setkání evropských sítí Zdravých měst v chorvatském Dubrovniku

V chorvatském Dubrovniku se ve dnech 21. až 23. března uskutečnilo pracovní setkání zástupců evropských sítí Zdravých měst. Kromě měst z hostitelské země se zde představili zástupci sítí Zdravých měst z dalších 12 zemí včetně České republiky. Na programu setkání byly například v praxi konkrétních států osvědčené vzdělávací a e-learningové programy, nebo strategie Světové zdravotní organizace (WHO) s názvem „Zdraví 2020“, kterou evropské sítě Zdravých měst připomínkují. Národní síť Zdravých měst ČR na setkání představila IT nástroje pro své členy.

..čti více

NSZM uzavřela dohodu o partnerství se Svazem měst a obcí ČR

Dvě asociace sdružující obce a města České republiky se oficiálně dohodly na pokračující vzájemné dlouhodobé spolupráci. Dohoda o partnerství mezi NSZM ČR a Svazem měst a obcí ČR (SMO) má za cíl především vzájemné zprostředkování informací o činnosti obou asociací mezi jednotlivé členy a vzájemnou spolupráci v oblasti zlepšování výkonu veřejné správy ve městech a obcích. Obě asociace sdružují často stejná města a obce, obě asociace také realizují řadu zajímavých projektů, a mají si tak vzájemně co nabídnout. NSZM a SMO budou díky dohodě o partnerství spolupracovat v oblasti metodické podpory, informačních a vzdělávacích aktivit nebo propagace příkladů dobré praxe.

..čti více

Městské části Prahy si předávaly zkušenosti s místní Agendou 21

Setkání zástupců městských částí Prahy proběhlo dne 8. března v městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy, která akci pořádala ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Na tomto pracovním setkání prezentovali své osvědčené postupy a úspěšné aktivity zástupci městských částí – kromě MČ Praha 21 zazněly příspěvky od MČ Praha-Libuš a MČ Praha 14. Cílem akce bylo vzájemné sdílení zkušeností a předávání inspirace z různých oblastí rozvoje mezi jednotlivými městskými částmi hlavního města.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.