Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z měsíce března 2012 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Zdravá města a obce se chystají na oslavy Dne Země

Den Země je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního prostředí. Poprvé se Den Země slavil 22. dubna 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích a do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojují Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konají osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale také třeba ekojarmarky, jarní úklidy nebo akce zaměřené na problematiku úspor energie.

..čti více

Světový den zdraví již 7. dubna!

..čti více

Stalo se

NSZM v prvním čtvrtletí roku 2012 posílila o další nové členy

..čti více

NSZM prezentovala na setkání evropských sítí Zdravých měst v chorvatském Dubrovniku

V chorvatském Dubrovniku se ve dnech 21. až 23. března uskutečnilo pracovní setkání zástupců evropských sítí Zdravých měst. Kromě měst z hostitelské země se zde představili zástupci sítí Zdravých měst z dalších 12 zemí včetně České republiky. Na programu setkání byly například v praxi konkrétních států osvědčené vzdělávací a e-learningové programy, nebo strategie Světové zdravotní organizace (WHO) s názvem „Zdraví 2020“, kterou evropské sítě Zdravých měst připomínkují. Národní síť Zdravých měst ČR na setkání představila IT nástroje pro své členy.

..čti více

NSZM uzavřela dohodu o partnerství se Svazem měst a obcí ČR

Dvě asociace sdružující obce a města České republiky se oficiálně dohodly na pokračující vzájemné dlouhodobé spolupráci. Dohoda o partnerství mezi NSZM ČR a Svazem měst a obcí ČR (SMO) má za cíl především vzájemné zprostředkování informací o činnosti obou asociací mezi jednotlivé členy a vzájemnou spolupráci v oblasti zlepšování výkonu veřejné správy ve městech a obcích. Obě asociace sdružují často stejná města a obce, obě asociace také realizují řadu zajímavých projektů, a mají si tak vzájemně co nabídnout. NSZM a SMO budou díky dohodě o partnerství spolupracovat v oblasti metodické podpory, informačních a vzdělávacích aktivit nebo propagace příkladů dobré praxe.

..čti více

Městské části Prahy si předávaly zkušenosti s místní Agendou 21

Setkání zástupců městských částí Prahy proběhlo dne 8. března v městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy, která akci pořádala ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Na tomto pracovním setkání prezentovali své osvědčené postupy a úspěšné aktivity zástupci městských částí – kromě MČ Praha 21 zazněly příspěvky od MČ Praha-Libuš a MČ Praha 14. Cílem akce bylo vzájemné sdílení zkušeností a předávání inspirace z různých oblastí rozvoje mezi jednotlivými městskými částmi hlavního města.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.