Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

X/2011

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z měsíce října 2011 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

18. Celostátní konference NSZM ČR představí způsoby měření udržitelnosti ve městech

..čti více

Stalo se

Chcete „město přátelské seniorům“? Připravujeme možnost inspirace

Města, obce i regiony mají mnoho možností, jak vytvořit prostředí příznivé pro seniory. Odstranění bariér, dostatečná nabídka zdravotních a sociálních služeb, ale také třeba volnočasových aktivit, to vše přispívá ke zkvalitnění života seniorů. Národní síť Zdravých měst dlouhodobě shromažďuje příklady dobré praxe, mimo jiné z oblasti péče o seniory, a nyní se také podílela na vytvoření informačního letáku, který může sloužit zástupcům měst i jejich úřadů jako inspirace pro další aktivity přátelské k seniorům. Města se tak mohou dále učit, ajk vycházet vstříc seniorům a jak využít potenciál, kteý senioři pro společnost představují.

..čti více

Kampaň Dny zdraví přinesla řadu zajímavých aktivit na podporu zdravého životního stylu

Kampaň Dny zdraví probíhá každoročně převážně v termínu 1. až 17. října. Aktivity kampaně vycházejí z předpokladu, že zdraví lze v širším pojetí chápat nejen jako absenci nemoci, ale jako celkový stav spokojenosti z hlediska tělesného, duševního i společenského. Osvětové akce ve Zdravých městech, obcích a regionech ČR mají za cíl informovat občany o tom, jak správně pečovat o fyzické i psychické zdraví a jak předcházet zdravotním potížím, ale také třeba jak se vyhnout nadměrnému stresu. Mezi oblíbené akce v rámci kampaně patří „Pochod všech generací“, který spojuje různé věkové skupiny obyvatel při pohybové aktivitě, nebo „Běh naděje“ – charitativní akce zaměřená na podporu výzkumu léčby rakoviny.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2011

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.