Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

V/2011

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s důležitými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nejbližším období.
Přinášíme také zajímavosti za měsíc květen 2011 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.

Petr Švec; ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Kampaň Dny bez úrazů oslovuje také nejmenší děti

..čti více

Koordinátorem Evropského týdne mobility v roce 2011 bude opět Ministerstvo životního prostředí

Národní koordinace Kampaní Evropský týden mobility (16. až 22. září) a Den bez aut (22. září) i letos pokračuje v režii Ministerstva životního prostředí (MŽP). Pro tento ročník kam bylo zvoleno téma „Alternativní doprava“, které by se mělo stát vodítkem pro přípravu akcí ve městech a obcích. MŽP bude podporovat místní samosprávy formou distribuce plakátů nebo letáků a také zvýšenou intenzitou mediální propagace. Koordinátorům kampaně Evropský týden mobility byla rozeslána Charta, jejímž podpisem se obce zavazují k realizaci opatření spojených s kampaní.

..čti více

Stalo se

Kampaň Světový den bez tabáku varovala před zdravotními riziky kouření

I letos na 31. května připadl Světový den bez tabáku, který připomíná veřejnosti zdravotní rizika spojená s kouřením. Kampaň je podporovaná Světovou zdravotní organizací, Státním zdravotním ústavem, Národní sítí Zdravých měst a řadou dalších organizací. Ve Zdravých městech, obcích a regionech se uskutečnila řada osvědčených i zcela nových aktivit na podporu prevence kouření zejména u dětí a mladistvých. Stále aktuálním tématem zůstalo téma prosazování zákazu kouření ve veřejných prostorách.

..čti více

Mladá zaznamenávají ve Zdravých městech úspěch

Během května proběhlo Mladé fórum ve Zdravých městech Chrudim (10. 5.), Litoměřice (17. 5.) a Vsetín (1.6.). Tato města patří k nejpokročilejším Zdravým městům a komunikace s mládeží tvoří samozřejmou součást jejich aktivit. Problémy naformulované žáky a studenty jsou stejně jako z „dospěláckého“ Fóra Zdravého města ověřeny<strong> </strong>anketou a
následně jsou předloženy k projednání radě města a zastupitelstvu. Zpětnou vazbu dostávají občané bez rozdílu věku nejen prostřednictvím médií, ale i následně na dalším veřejném setkání přednesou zástupci města, jak se s řešením takto definovaných problémů vypořádali.<br />

..čti více

Během května proběhlo Fórum v rekordních 13 Zdravých městech a obcích

Fórum Zdravého města je setkáním, během kterého určují zástupci veřejnosti 10P – desatero problémů, které považují v místě jejich bydliště za nejpalčivější. Pořadí problémů je následně ověřováno anketami a putuje do zastupitelstva obce, regionu či městské části. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. Během května se Fórum Zdravého města uskutečnilo v Bolaticích, Praze-Libuši, Jihlavě, Praze 14, Litoměřicích, Českém Brodě, Lomnici nad Popelkou, Kopřivnici, Říčanech, Moravské Třebové, Letovicích, Počátkách a Hodoníně. Celkem se Fór zúčastnilo na 800 občanů. V měsíci červnu se chystá Fórum v Mladé Boleslavi (2. 6.), Praze 18-Letňanech (7. 6.), ve Vsetíně (22. 6.), v mikroregionu Drahanská vrchovina (23. 6.) a Třebíči (29. 6.).

..čti více

Co je nového v Databázi DobráPraxe.cz?

Internetová databáze na adrese DobraPraxe.cz obsahuje již 160 inspirativních příkladů z různých oblastí rozvoje obcí a regionů. Mezi nejnovějšími příklady naleznete např. informaci z mikroregionu Drahanská vrchovina o nové rozhledně Chocholík v Drnovicích, která zvyšuje turistickou atraktivitu regionu, nebo příklad zpracování dynamického strategického plánu města Vsetína pomocí metody Ballanced Scorecard (BSC). Na adrese https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe naleznete také aktuální drobné „střípky“ z každodenní praxe.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.zdravamesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2011

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.