Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.

Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IV/2011

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s důležitými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nejbližším období.
Přinášíme také zajímavosti za měsíc duben 2011 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.

Petr Švec; ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Chytrá řešení v oblasti strategického plánování a řízení v obcích budou tématem semináře NSZM

..čti více

Kampaň Světový den bez tabáku varuje před zdravotními riziky kouření

..čti více

Stalo se

Fóra Zdravých měst - aktivně o problémech a jejich řešeních

Fórum Zdravého města proběhlo během dubna ve třech členských městech NSZM a jedné Zdravé městské části Prahy. Během těchto setkání určují zástupci veřejnosti 10P – desatero problémů, které považují v místě jejich bydliště za nejpalčivější. Pořadí problémů je následně ověřováno anketami a putuje do zastupitelstva obce, regionu či městské části. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. Během dubna se Fórum Zdravého města uskutečnilo v Přešticích (5. 4.), Jilemnici (7. 4.), Chrudimi (11. 4.) a v Praze-Dolních Počernicích (27. 4.). Během května 2011 budou následovat Fóra v Bolaticích (4. 5.), Praze-Libuši (9. 5.), Jihlavě (10. 5.), Praze 14 (11. 5.), Litoměřicích (16. 5.), Českém Brodě (17. 5.), Lomnici nad Popelkou (18. 5.), Kopřivnici (19. 5.), Říčanech (23. 5.), Moravské Třebové (24. 5.), Letovicích (25. 5.), Počátkách (30. 5.) a Hodoníně (31. 5.).

..čti více

V Dobříši proběhl Dětský kulatý stůl na téma Bezpečná cesta do školy

Za účasti zástupců vedení města a odborných organizací se v Dobříši uskutečnil dne 28. dubna Dětský kulatý stůl na téma "Bezpečná cesta do školy". Akce se zúčastnilo přibližně 60 dětí, které diskutovaly o opatřeních ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. Děti se rozdělily na skupiny a ve vytipovaných lokalitách ve městě s mapovými podklady hodnotily dopravní nebezpečí konkrétních míst a navrhovaly opatření ke zvýšení bezpečnosti. U každého stolu byl k dispozici zástupce odborné veřejnosti, se kterým bylo možno řešení konzultovat. Děti následně svá řešení veřejně odprezentovaly. Na závěr setkání starosta děti informoval, jak bude s jejich návrhy naloženo.

..čti více

Ve Zdravých městech probíhaly oslavy Dne Země

Den Země je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního prostředí. Poprvé se Den Země slavil 22. dubna 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích a do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konaly osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale také třeba ekojarmarky, jarní úklidy nebo akce zaměřené na problematiku úspor energie.

..čti více

Česká Národní síť Zdravých měst bodovala v Portugalsku

Ve dnech 13. až 15. dubna 2011 proběhlo v portugalském Oeiras nedaleko Lisabonu setkání sítí Zdravých měst z celé Evropy. Na programu bylo především sdílení zkušeností, postupů, ale i překážek při realizaci a prosazování Projektu Zdravé město v praxi obcí a měst v jednotlivých evropských zemích. Česká republika zde, vedle zástupců skandinávských zemí, Portugalska, Itálie, Velké Británie, Chorvatska či Izraele, přednesla svůj příspěvek o službách pro členy a aktivitách na národní úrovni. Tyto aktivity byly oceněny jako ukázkový příklad i pro další sítě Zdravých měst.

..čti více


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.zdravamesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2011

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.