• jiná temata, portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Videogalerie

videa pro území: 
videa dle typu akce: 
videa za rok: 

Videokanál je spravován a doplňován v rámci projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

loga_1.jpg

Videogalerie

Litoměřice: Obyvatelé připomínkovali revitalizaci sídliště (2016)

Litoměřice: Klimatická snídaně na škole (2016)

Litoměřice: Podpora globální odpovědnosti (2016)

Litoměřice: Každá cigareta je špatná - beseda (2016)

Litoměřice: Dětský den bez úrazu (2016)

Litoměřice: Revitalizace sídliště Pokratice (2016)

Litoměřice: Ukliďme Litoměřice (2016)

Litoměřice: Desatero problémů (2016)
[Nové]

Litoměřice: Studenti diskutovali nad problémy města (2016)

NSZM, Litoměřice: Jarní škola Zdravých měst (2016)

Litoměřice: Školní fórum na ZŠ Masarykova (2016)

Litoměřice: Školní fórum ZŠ Litoměřice, Na Valech (2016)

Litoměřice: Školní fórum ZŠ ul. Na Valech (2016)

Litoměřice: Gymnazisté na exkurzi v nemocnici (2016)

Litoměřice: S jídlem si (ne)hrajeme (2016)

Litoměřice: Senioři plavali přes "La Manche" (2016)

Litoměřice: Sportovní areál projde rekonstrukcí (2016)

Litoměřice: Veřejná diskuse "Mají si děti ve městě kde hrát?" (2016)

Litoměřice: Kulatý stůl k prorodinným aktivitám (2016)

Litoměřice: Soutěž protikuřáckých videoklipů (2016)

Litoměřice: Jednání ke konferenci Světové zdravotní organizace (2016)

Litoměřice: Zákaz kouření na hřištích a osvobození od poplatku za odpad (2016)

Litoměřice: Na slovíčko se starostou - ocenění v rámci ZM (2016)

Litoměřice: Nejvyšší kategorie MA21 (2015)

Litoměřice: Město spouští zásobník projektů (2015)

Litoměřice: Revitalizace městské tržnice (2015)

Litoměřice: Studenti prověřovali obchodníky: cigarety nezletilým? (2015)

Litoměřice: Město obhajuje kategorii "A" v MA21 (2015)

Litoměřice: Výstava o fairtradové kávě (2015)

Litoměřice: Měření zdravotních činitelů se zúčastnilo 300 lidí (2015)

Litoměřice: Týden zdraví na ZŠ (2015)

Litoměřice: Střevo tour 2015 (2015)

Litoměřice: Bezpečná cesta do školy (2015)

Litoměřice: Evropský týden mobility a Cyklopeleton (2015)

Litoměřice: Fér piknik na Střeleckém ostrově (2015)

Litoměřice: Sportovní jarmark (2015)

Litoměřice: U-ŽÍT město - šetrná doprava a energetika (2015)

Litoměřice: U-ŽÍT město (2015)

Litoměřice: Letní fairtradová soutěž (2015)

Litoměřice: Zateplování škol a školek pokračuje (2015)

Litoměřice: Energetická politika města (2015)

Litoměřice: Ocenění Míst přátelských seniorům (2015)

Litoměřice: Hravý ostrov a letní kino (2015)

Litoměřice: Africký festival DUN DUN (2015)

Litoměřice: Závěr akce "Místa přátelská seniorům" (2015)

Litoměřice: První podnikatelské fórum (2015)

Litoměřice: Bezpečnostní akce na dopravním hřišti (2015)

Litoměřice: Klub českých turistů pro seniory (2015)

Litoměřice: Místa přátelská seniorům zaujala (2015)

Litoměřice: Lidé v parku snídali férově (2015)

1 | 2 | 3 | »


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2016; Server DtP verze 2.3488
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz